06 april 2023

Boendestöd startas i kommunal regi

Den 1 maj 2023 startar Tyresö kommun en verksamhet för boendestöd inom avtalet för LOV. Den heter kommunala boendestödsgruppen.

– I och med den nya verksamheten säkerställer vi att brukarna fortsättningsvis får det stöd som de behöver – både nu och i framtiden, säger Anna-Lena Engstedt, chef för arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

I Tyresö erbjuds kundval för boendestöd enligt lag om valfrihetssystem, LOV. Cirka 220 personer har insatsen boendestöd beviljad idag. En boendestödjare hjälper personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning att skapa struktur och rutiner för att hålla ordning i hemmet och planera veckan. Boendestödjaren kan också vara ett stöd i kontakter med läkare och myndigheter. Insatsen är ofta långvarig även om målet alltid är att brukaren ska bli så självständig som möjligt.

Från och med juni finns bara två utförare av boendestöd i Tyresö att välja på. Då dessa inte täcker upp behoven, så har beslut tagits på att starta en verksamhet i kommunal regi, kommunala boendestödsgruppen. Orsaken till att kommunen startar upp verksamheten är för att säkerställa stöd, eftersom det inom LOV inte är ovanligt att utförare kommer och går.

– Kommunen har det yttersta ansvaret för att behovet av boendestöd tillgodoses, och vi känner att detta är bästa alternativet. Vi har goda förutsättningar att driva boendestöd i egen regi, då det finns mycket kunskap och erfarenhet om målgruppen och vilka krav som ställs i verksamheten, säger Anna-Lena Engstedt.

Kommunala boendestödsgruppen kommer att organiseras som en egen grupp inom äldre- och omsorgsförvaltningen. Gruppen kommer till största delen bemannas med befintlig personal.

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 11 april 2023