17 mars 2023

Bli god man eller förvaltare

Vi söker dig som är intresserad av att bli god man eller förvaltare till någon som behöver hjälp med ekonomisk förvaltning, rättshandlingar, personlig omvårdnad med mera.

Att vara god man eller förvaltare handlar i grunden om att hjälpa en medmänniska. Det handlar om att skapa en trygg tillvaro med bra livskvalitet för personer med exempelvis psykiska sjukdomar, neuropsykiatriska diagnoser, missbruk eller skulder.

Det är en fördel om du utöver svenska även kan kommunicera på andra språk.

Som god man och förvaltare har du rätt till arvode och ersättning för dina utgifter.

Anmäl intresse

Det är överförmyndarnämnden som har hand om gode män och förvaltare. Tyresö kommun har i samverkan med Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem, en gemensam överförmyndarnämnd, Södertörns överförmyndarnämnd.

Läs mer och anmäl intresse på Södertörns överförmyndarnämnd Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 17 mars 2023