13 mars 2023

God och nära vård – nu startar förändringsarbetet

Alla som behöver vård och omsorg ska känna sig trygga i att få sina behov tillgodosedda. Det är målet för projektet God och nära vård som pågår i Tyresö.

Pappa gungar son i lekpark

Tyresö kommun står tillsammans med Sveriges regioner och kommuner inför en omställning av omsorgen och hälso- och sjukvården. Därför har projektet God och nära vård startat, där målet är att alla ska få en god, nära och samordnad omsorg som stärker hälsan.

Syftet med omställningen till en god och nära vård är att Tyresöbor med behov av vård och omsorg ska känna sig trygga i att få sina behov tillgodosedda. Vårt mål är att ingen medborgare ska hamna mellan stolarna på grund av organisations- och ansvarsgränser, säger Åsa Tenggren, projektledare för God och nära vård i Tyresö kommun.

Flera utvecklingsprojekt pågår

Inom God och nära vård pågår redan ett flertal utvecklingsprojekt och flera är på gång. Utvecklingsprojekten utgår från individens behov där lösningar skapas tillsammans. Bland annat kommer ett test av en hemstödsgrupp genomföras och en vård- och stödsamordnare anställdes under 2023.

Ett annat spännande utvecklingsprojekt, som heter Kommunikaktiv - Förebyggande och hälsofrämjande insatser i kommunal omsorg med hjälp av IoT, handlar om att hitta innovativa och hälsofrämjande arbetssätt inom den kommunala hemtjänsten. Projektet är ett samarbete mellan kommunen, forskningsinstitutet RISE och Cuviva som tillhandahåller e-hälsolösningar. Vi är en av fyra sökanden som beviljats medel av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova för projektet, berättar Åsa Tenggren.

Bli en medskapare av en god och nära vård

Som ett led i arbetet med att utveckla och förbättra den kommunala servicen och omsorgen söker vi nu medskapare som kan bidra med tankar och erfarenheter av kommunens omsorg och stöd. Som medskapare bidrar du med idéer för utvecklingsprojekt och är med och testar nya lösningar.

- Vi kommer använda oss av användardriven innovation och tjänstedesign i arbetet med omställningen till en god och nära vård. Det innebär att vi samskapar tillsammans med invånare och brukare. Arbetssättet ger oss viktiga insikter om användarnas verkliga behov, som är en förutsättning för att lyckas med att tillhandahålla den omsorg och stöd som invånarna och brukarna faktiskt vill ha och behöver, förklarar Åsa Tenggren.

Sidan publicerad av: Marielle Landell
Senast uppdaterad: 15 mars 2023