24 november 2022

Våldet mot kvinnor ökar – det finns hjälp!

På Orange Day den 25 november manifesterar vi mot våldet. Våld mot kvinnor är ett globalt problem och en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna. Under Coronapandemin har restriktioner lett till en stor ökning av våld i hem i hela världen.

Byggnader i orange på Orange Day

Den 25 november är det Orange Day och internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Det är dagen då världen färgas i orange för att manifestera och ta
ställning mot våldet. Som en optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor.

I Tyresö kommer vattentornet och vattenrondellen lysas upp i orange och kommunens medarbetare uppmanas att bära kläder i orange.

Våldsamhet kommer ofta smygande

Redan innan pandemins utbrott hade en av tre kvinnor utsatts för våld under sin livstid. FN rapporterar nu en ökning av våld i hemmet med 30 procent världen över,
då många varit inlåsta i karantän. I Sverige har vi inte haft så hårda restriktioner, men ändå tillbringat betydligt mer tid i hemmet, så våldet ökar även här.

Våldsamheter mot sin partner kommer ofta smygande, men det finns tecken. Det kan börja med ökad svartsjuka, kvinnan måste redovisa varje steg hon tar och vem hon har pratat med. Något som är typiskt är också att mannen ber om förlåtelse efter en våldshandling och bedyrar att det aldrig mer ska upprepas, vilket det tyvärr
oftast gör.

– Våld i nära relationer är den vanligaste formen av våld mot kvinnor i Sverige. I Tyresö har antal anmälda brott ökat markant från förra året, misshandel från 23 till
75, olaga hot från 7 till 35 och ofredande från 7 till 33, säger Helena Mark, tf chef på enheten för relationsvåld på Tyresö kommun. Hon nämner att även anmälda brott
mot män i nära relation har ökat, från 3 förra året till 21 i år.

Det finns hjälp att få

Men vad kan man göra om man är utsatt?

– Är situationen akut ska man naturligtvis ringa 112. Annars erbjuder kommunen råd, stöd och hjälp till förändring, både akut och på längre sikt. Vi erbjuder även stöd till den som har utsatt en närstående för våld. Man kan också höra av sig till Tyresö kvinno- och tjejjour eller till Manscentrum Östra Södertörn. De kan ge stödsamtal,
ta kontakt med polis, sjukvård, hjälp med skyddat boende med mera, säger Helena Mark.

Så den som är orolig för sig själv, eller för någon annan i sin omgivning, är det viktigt att kontakta socialtjänsten för rådgivning eller anmälan. Man kan välja att vara
anonym. Socialtjänsten i Tyresö nås via Tyresö kommuns Servicecenter på telefon 08-578 291 00. Kommunen samverkar också med Tyresö församling där man kan få samtal och stöd.

– Det är extra viktigt att uppmärksamma Orange Day i år då pandemin lett till en global ökning. I områden där människor lever under svåra förhållanden och trångboddhet blir detta extra tydligt, säger Petra Engberg, verksamhetschef UN Women Sverige som arbetar med att påverka och informera beslutsfattare om kvinnors rättigheter.

Hitta mer information om hjälp du kan få när det gäller våld i nära relation

Länkar till föreläsningar och intervjuer

Hör Tyresöbon Frida Walter berätta om sina upplevelser - Tyresöradion Länk till annan webbplats.

Mia Rosengren föreläser kring våld i nära relationer - Avstampet Norr Länk till annan webbplats.

Till dig som slår - Välj att sluta - Operation Kvinnofrid Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 24 november 2022