08 april 2022

E-inköp startar inom hemtjänsten

Ett 60-tal hemtjänsttagare i Tyresö har under våren börjat beställa sina mat- och dagligvaror via internet (e-inköp). Hemtjänstpersonalen hjälper till med beställningen och matvarorna levereras hem till dörren av den leverantör som kommunen har upphandlat.

Till en början gäller den nya inköpsrutinen ett 60-tal personer med hemtjänst som bor i något av hemtjänstområdena Trollbäcken och Björkbacken, och har kommunal hemtjänst eller den privata utföraren Noga Omsorg som hemtjänstutförare.

De som omfattas är de hemtjänsttagare som får hjälp av hemtjänsten med inköp av matvaror, och som själva kan öppna dörren.

Handlar via nätet i stället för i butik

E-inköp ersätter hemtjänstens nuvarande rutin för inköp (när personalen får en inköpslista, går till närmaste butik och handlar och tar hem matkassar till hemtjänsttagaren). I stället beställer personal och hemtjänsttagare varorna tillsammans på Mathems webbplats. Beställningen görs på en surfplatta som personalen har med sig.

– Tanken med att införa e-inköp är dels att öka tryggheten för hemtjänsttagarna, dels att förbättra arbetsmiljön för personalen, säger Peter Berg, chef för den kommunala hemtjänsten i Tyresö.

Att gå och handla mat- och dagligvaror i butik är mycket tidskrävande för personalen. Det är tungt att bära hem matkassar, och långa köer i butiken kan leda till stress.

Att i stället beställa matvarorna via internet kan innebära en trevlig och social stund för både personal och hemtjänsttagare. Samtidigt får hemtjänsttagaren insyn i vilka varor som finns, och kan själv välja i utbudet. Och tryggheten ökar, för båda parter, i och med att inga kontanter eller kontokort behöver lämnas ut och hanteras vid inköpet.

Den nya inköpsrutinen har varit i gång i ett par veckor nu. Hur har den mottagits?

– Både personal och hemtjänsttagare har uppskattat att få en social stund vid beställning av matvarorna, men det har också inneburit en omställning för hitta nya varor och varumärken i det sortiment som Mathem erbjuder, säger Peter Berg.

– För personalen har det inneburit en enorm lättnad att inte behöva bära tunga matkassar.

Under hösten 2022 kommer införandet av e-inköp fortsätta, för att slutligen omfatta alla hemtjänsttagare och utförare i Tyresö kommun.

Läs mer om e-inköp inom hemtjänsten – frågor och svar

Sidan publicerad av: Eva Tinnerholm
Senast uppdaterad: 8 april 2022