08 februari 2022

Nyanlända kvinnor skapar trivsel i Granängsringen

Nya lokalvårdare har övertagit städningen i Granängsringen i Tyresö. Gruppen består av några av områdets egna boende som har fått arbete via Tyresö Bostäder och Tyresö kommun. De jobbar med att hålla rent i trappuppgångar och andra allmänna utrymmen. Projektet är en del av kommunens jämställdhetsarbete och har i syfte att skapa ökad trivsel och trygghet i området.

Kvinnor i projektet Trappsteget.

Från vänster: Fateya Umar Abdullahi, Semira Yasin Mohammed, Shamsa Yarrow Hassan, Rahaf Bako, Jamileh Soltoui, Khadija Hussein Elhaj, Esperance Kirenga, Petra Kakoulakis (arbetsledare), Fatemeh Ahmadi och Haimanoth Habtegabr Zerom. (Foto: Tyresö kommun)

Nyanlända kvinnor saknar ibland utbildning och kunskaper i svenska språket. Därför har de begränsade möjligheter att delta i arbetslivet på lika villkor som andra. Detta vill Tyresö Bostäder och Tyresö kommun göra något åt genom att anställa kvinnor med lokal förankring i sitt eget bostadsområde, Granängsringen, för att städa i trapphus och andra gemensamma utrymmen.

– Vi är mycket glada att sjösätta detta initiativ, som inte bara ökar trivseln i området utan även ökad närvaro av vuxna. Vi har sett goda exempel på liknande projekt, till exempel i Botkyrka kommun. Deras projekt Qvinna i Botkyrka har gett inspiration till projektet och få kvinnorna att komma ut i arbetslivet och därmed möjlighet till egen försörjning, säger Tyresö Bostäders styrelseordförande Marie Åkesdotter.

Introduktion, utbildning och handledning

Tyresö kommun har arbetsgivaransvaret och anställer medarbetare. Kommunen ordnar också introduktion och handledning i yrket, stöd i svenska språket, kunskaper i jämställdhet, friskvård, hantering av hot och våld samt hjärt- och lungräddning. Tyresö Bostäder står för arbetsuppgifter och kontor, arbetskläder, städmaterial och utbildning.

– Vi hoppas att kvinnornas ökade närvaro och synlighet kan skapa trygghet och trivsel för alla som vistas i området. Genom projektet underlättar vi även för kvinnorna att bygga nätverk, något som är en viktig faktor i arbetslivet, säger Anna-Lena Engstedt, chef för arbetsmarknads- och socialförvaltningen på Tyresö kommun.

Projektet startade i november 2021 och är en del av initiativet Ett Tryggare Granängsringen. Till att börja med pågår det under ett år, med förhoppning om förlängning.

Trappsteget i Tyresö

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 8 februari 2022