22 september 2021

Stöd för våldsutövare i nära relation

Tyresö kommun kan nu erbjuda stöd till vuxna personer som utövar våld i nära relation. Fokus för stödet är att det fysiska eller psykiska våldet mot närstående ska upphöra och att våldsutövarens beteendeförändring ska bli varaktig.

Tyresö kommun tar nu ett helhetsgrepp för att förebygga och motverka våld i nära relation, genom att börja erbjuda insatser riktade till våldsutövare. Sedan tidigare har kommunen stöd och insatser för personer som utsätts för våld i nära relation, men nu utökas stödet och erbjuds även våldsutövare.

Stödet till våldsutövare i nära relation är en viktig del i ett långsiktigt arbete för att förhindra våld i nära relation. Målsättningen med stödet är att våldet ska upphöra, genom att våldsutövaren ska få en beteendeförändring, och att förändringen ska bli permanent.

Vad händer när du kontaktar relationsvåldsteamet?

När du kontaktat oss träffar vi dig för en bedömning. Efter en utredning hos oss kan du beviljas insats, till exempel i form av stödsamtal vid Manscentrum Östra Södertörns samtalsmottagning.

Hjälp att sluta

Om du känner igen dig, och vet att du utsätter eller har utsatt någon i din närhet för våld i nära relation, ta hjälp! Kontakta Tyresö kommuns relationsvåldsteam på telefon: 08-578 291 60. Du kan också läsa mer om stödet för våldsutövare nedan.

Stöd för våldsutövare inom nära relation

Utsatt?

Du som är utsatt för våld i nära relation, hör av dig till oss på relationsvåldsteamet. Vi hjälper dig! Ring 08-578 291 60.

Stöd för dig som är utsatt för våld i nära relation

I akuta situationer, ring alltid 112!

Sidan publicerad av: Josephine Uppman
Senast uppdaterad: 17 maj 2024