28 maj 2021

Slutligt beslut om Björkbackens renovering

Den 20 maj tog kommunfullmäktige det slutliga beslutet kring renoveringen av Björkbackens vård- och omsorgsboende. Kommunfullmäktige godkände den investeringsplan som tagits fram för renoveringen, vilket innebär att vård- och omsorgsboendets badrum kommer att moderniseras och anpassas efter Arbetsmiljöverkets krav. Därutöver ska ytskikten renoveras och enheternas kök uppgraderas.

Björkbacken är Tyresö kommuns kommunala vård- och omsorgsboende. Under Tyresö kommunfullmäktiges sammanträde den 20 maj tog kommunfullmäktige beslut om att godkänna den investeringsplan för Björkbackens renovering, som Tyresö Bostäder, Tyresös kommunala bostadsbolag, tagit fram som förslag.

Tidigare i vår tog kommunstyrelsen beslut om inriktningen för renoveringen, vilket ligger fast och innebär att vård- och omsorgsboendets badrum moderniseras och anpassas efter Arbetsmiljöverkets krav*. Därutöver ska ytskikten renoveras och enheternas kök uppgraderas. Björkbackens vård- och omsorgsboende kommer efter renoveringen att möta kravet på ett modernt boende, med välfärdsteknik i framkant.

Renoveringsområden

Björkbackens vård- och omsorgboende behåller den ursprungliga planlösningen i så stor omfattning som möjligt. Alla hygienutrymmen får dock en större yta för att anpassas utefter Arbetsmiljöverkets krav och badrummens utrustning moderniseras. Utöver detta renoveras alla golv och övriga ytskikt, och samtliga enheters kök byts ut och anpassas till verksamheten. Även trädgården rustas upp för ökat välbefinnande. Renoveringen innefattar även förbättrad välfärdsteknik, och uttag för internet kommer att finnas för alla boende i boenderummet.

Renoveringsstart i höst

Renoveringen av Björkbackens vård- och omsorgsboende beräknas påbörjas hösten 2021 och vara färdig i slutet av 2022. Björkbackens vård- och omsorgboende kommer efter renoveringen att ha 44 boendeplatser.

*Arbetsmiljöverket har beslutat att vård- och omsorgsarbete inte får utföras i Björkbackens lokaler efter 2 januari 2022, om inte en stor renovering genomförts. Detta då Björkbackens lokaler inte uppfyller grundläggande kriterier ur arbetsmiljösynpunkt. Det handlar främst om hygienutrymmen (toaletter), vilka är för trånga för att få användas för vård- och omsorgsarbete.

Sidan publicerad av: Josephine Uppman
Senast uppdaterad: 28 maj 2021
Upp