17 maj 2021

Efter lyckade satsningen – Etableringscentrum blir permanent i Tyresö 

Etableringscentrum startade som ett projekt 2018 för att effektivisera och förkorta vägen till arbete och studier för nyanlända. Satsningen har varit oerhört framgångsrik och på tre år har 161 nyanlända Tyresöbor fått jobb eller gått ut i studier. Med dessa lyckade resultat i ryggen har Etableringscentrum sedan 1 april blivit en permanent verksamhet i Tyresö kommun.

Khuloud Bashar, en av de deltagare som fått arbete genom Etableringscentrum.

Khuloud Bashar, en av de deltagare som fått arbete genom Etableringscentrum.

Etableringscentrum började som ett treårigt samarbetsprojekt under 2018 mellan Tyresö, Haninge och Nynäshamns kommuner tillsammans med Arbetsförmedlingen, med syftet att få ut fler nyanlända personer i egen försörjning. Projektet medfinansierades av Europeiska socialfonden, och i varje kommun upprättades ett Etableringscentrum.

Under projektets tre år har 80 procent av alla inskrivna på Etableringscentrum i Tyresö gått ut till arbete eller börjat studera. Det innebär att sammanlagt 161 nyanlända Tyresöbor fått in en fot på arbetsmarknaden eller på en utbildning.

Projektet avslutades sista mars 2021, och den 1 april övergick Etableringscentrum till att bli en fristående och permanent verksamhet i Tyresö kommun.

Anna-Lena Engstedt

Anna-Lena Engstedt

– Sedan Etableringscentrum startade har antalet nyanlända Tyresöbor som fått jobb eller börjat studera ökat stort. Och det är också därför vi nu väljer att göra verksamheten permanent. Jag tycker att det är viktigt att förstå att olika insatser inte per automatik hjälper människor. Det handlar snarare om att anpassa insatserna utefter individens förutsättningar och att möta personerna där de befinner sig i livet. Det är precis så som Etableringscentrum arbetar och därför det är så effektivt. Rätt insatser leder till jobb helt enkelt, säger Anna-Lena Engstedt, förvaltningschef vid arbetsmarknads- och socialförvaltningen.


Utbildningskoncept med helhetssyn

Etableringscentrum ligger i det gamla polishusets lokaler i centrum och här arbetar samordnare, arbetskonsulenter och en språkpedagog. Tillsammans erbjuder de ett yrkesinriktat utbildningskoncept för nyanlända som behöver stöd för att komma ut på arbetsmarknaden eller in i studier. Här får man bland annat lära sig hur man skriver ett cv och ett personligt brev, och hur en arbetsintervju går till. Deltagarna får även yrkesinriktad språkträning och information om svensk arbetsmarknad, tillsammans med individuella coachningssamtal och hjälp att själva lära sig att hitta och söka olika jobb.

Fokus på kvinnor och kortutbildade

De flesta av deltagarna som hittills har varit inskrivna på Etableringscentrum kommer från Eritrea, Syrien, Somalia, Afghanistan och Iran. Fokus ligger på kvinnor och kortutbildade, eftersom statistiken visar att det ofta tar längre tid för dem att bli självförsörjande

För personer utan studiebakgrund eller med begränsad studiebakgrund, har genomsnittstiden de varit inskrivna på Etableringscentrum – innan de gått vidare till arbete eller studier – varit under 7,5 månader, för både män och kvinnor.

De branscher som deltagarna främst fått jobb inom är vård, barnomsorg, restaurang, lager, lokalvård, skolkök och bilvård.

Mer om Etableringscentrum

När Etableringscentrum hade varit igång i ett år, i maj 2019, gjordes en större artikel där Khuloud Bashar, en av de deltagare som fått jobb genom Etableringscentrum i Tyresö, berättade om sin upplevelse av projektet.

Artikel:Etableringscentrum ett år!

Sidan publicerad av: Josephine Uppman
Senast uppdaterad: 17 maj 2021