27 april 2021

Utsatt för relationsvåld? Relationsvåldsteamet finns här för dig!

Är du Tyresöbo och utsatt för våld, hot eller andra övergrepp av en närstående? Via kommunens relationsvåldsteam kan du få stöd och hjälp att komma ur din situation − både i det akuta läget och på längre sikt.

Våld i nära relation innefattar all form av våld och hot mellan närstående. Det kan vara både fysiska och psykiska övergrepp, och det kan förekomma i såväl heterosexuella som samkönade relationer, mellan syskon och i andra familje- och släktrelationer.

Du som är utsatt för våld i nära relation kan få hjälp av kommunens relationsvåldsteam.

Ring för hjälp

Är du utsatt? Tveka inte. Ring relationsvåldsteamet på 08-578 291 60.
Telefonen är bemannad under kontorstid. Behöver du hjälp efter kontorstid ring socialjouren: 08-718 76 40.

Are you a victim of domestic violence and abuse? Call: 08-578 291 60 for help.

Om läget är akut och någons liv är i fara, ring alltid polisen, 112!

Genom relationsvåldsteamet kan du få

  • råd
  • stödsamtal
  • hjälp att ta kontakt med polis, sjukvård och andra myndigheter
  • hjälp till skydd, till exempel hos en kvinnojour
  • hjälp för att se till barnets behov, om det finns barn med i bilden
  • möjlighet att diskutera frågor kring skilsmässa och frågor om vårdnad och umgänge med barn
  • hjälp att ta kontakter för att ansöka om ekonomiskt stöd
  • hjälp att ta andra kontakter inom socialtjänsten.

Samtliga medarbetare inom relationsvåldsteamet har tystnadsplikt och den som vänder sig till oss har rätt att vara anonym vid de inledande samtalen. Hjälpen är kostnadsfri.

Mer information om den hjälp du kan få genom relationsvåldsteamet

Sidan publicerad av: Josephine Uppman
Senast uppdaterad: 8 augusti 2022