16 april 2021

Digital informationsträff 22 april − gör en insats för barn och unga!

Familjevården i Tyresö söker engagerade vuxna, både ensamstående och familjer, som är intresserade av att ta ett uppdrag som familjehem, jourhem eller kontaktfamilj.

I Tyresö finns barn och ungdomar som behöver stöd i sin vardag, eller som av olika anledningar inte kan bo med sina biologiska föräldrar. Du som väljer att ta ett uppdrag för familjevården gör skillnad − och ger barnen en trygg livssituation, samtidigt som du förser dem med förutsättningarna för en bättre framtid.

Stövlar i en hall

Digital informationsträff

Familjevården anordnar en digital informationsträff för dig som vill veta mer om de olika uppdragen. Informationsträffen hålls vid två tillfällen samma dag, välj vilken tid som passar dig i anmälan.


Dag, tid och anmälan

Datum: Torsdag 22 april
Tid:
kl. 12.00 eller 17.30 (ange i anmälan vilken tid du vill delta).
Plats: Mötet kommer att hållas digitalt. Vi hjälper dig med det tekniska om det behövs. Du får mer information om hur mötet går till efter anmälan.

Anmälan: Anmälan sker via mejl till familjevarden@tyreso.se

Läs mer om familjevårdens olika uppdrag

Sidan publicerad av: Josephine Uppman
Senast uppdaterad: 20 april 2021
Upp