31 mars 2021

Alla fastanställda inom äldreomsorgen är återcertifierade enligt Silviahemmets vårdfilosofi

Som den enda kommunen i Sverige har alla fastanställda medarbetare inom både den privata och den kommunala äldrevården genomgått Silviahemmets demensvårdsutbildning. Det behöver återcertifieras var tredje år och kommunen har nu fått ett förnyat Silviahemscertifikat.

Överlämning av certifikat

Eva Jönsson från Silviahemmet delar ut certifikatet för återcertifiering till Eva Norgren, verksamhetschef för Myndighet för äldre och funktionsnedsättning i Tyresö kommun

I tre år har Tyresö kommun arbetat enligt den vårdfilosofi som Silviahemmet lär ut och kan stolt säga att kommunen är nu återcertifierad. I praktiken innebär det att alla cirka 640 medarbetare inom äldreomsorgen sedan 2018 har genomgått Silviahemmets demensvårdsutbildning och klarat kunskapstesterna för kunskap om kognitiva sjukdomar och teambaserat arbetssätt kring brukare med dessa sjukdomar.

Certifieringen innebär att all personal på enheten – vårdpersonal, lokalvårdare, vaktmästare, chefer med flera – har blivit utbildade i demensvård i syfte att kunna bidra till högsta möjliga livskvalitet för de demenssjuka, oavsett sjukdomsgrad, och deras anhöriga.

En certifiering är giltig under tre år. Därefter kan certifikatet förnyas genom kompletterande utbildning.

Eva Norgren, Verksamhetschef, Myndigheten för äldre och funktionsnedsättning

Eva Norgren, verksamhetschef

– Vi är glada för återcertifieringen. Satsningen har inneburit en ökad kvalitet för våra Tyresöbor som får insatser från oss, deras anhöriga samt personal som har rustats med kunskap, verktyg och arbetssätt. Det rör personal inom hemtjänst, dagverksamhet och vård- och omsorgsboenden. Anhöriga kan lita på att det finns kompetens inom demensvård i både privat och egen regi, både som utförare och beställare. Det behövs rätt kompetens för att kunna bedöma och bevilja rätt insats. I praktiken innebär detta att alla personal har samma kunskap om kognitiva sjukdomar samt samma verktyg och förhållningssätt, säger Eva Norgren.

I certifieringen ingår även reflektionsstund en gång per månad som en intern handledning. Detta är ett krav för att behålla certifieringen och ger en välbehövlig stund att reflektera och stödja varandra i sitt arbete. Certifieringen innehåller även ett teambaserat arbetssätt som används i arbetet kring personer med kognitiv sjukdom, detta arbetssätt är även fruktbart även kring andra personer som har stora komplexa omvårdnadsbehov.

I Tyresö är det närmare 1 400 Tyresöbor som får någon form av insats från kommunen. Att alla fastanställda medarbetare har en kompetens inom kognitiv sjukdom innebär ett enormt mervärde för medborgarna.

Certifierade enheter i Tyresö

Vård- och omsorgsboenden

  • Björkbackens vård- och omsorgsboende (Kommunal)
  • Krusmyntans vård- och omsorgsboende (Privat)
  • Trollängens vård- och omsorgsboende (Privat)
  • Villa Basilika vård- och omsorgsboende (Privat)

Gruppboenden

  • Villa Strand gruppboende

Hemtjänstföretag

  • Tyresös kommunala hemtjänst (Kommunal)
  • NOGA Omsorg AB (Privat)
  • Annas vård och omsorgsteam (Privat)
  • Lindalens Städ och Hemtjänst AB

Dagverksamhet

  • Dagverksamheten Solgläntan (Kommunal)

Silviahemmet

Stiftelsen Silviahemmet grundades på initiativ av H.M. Drottning Silvia på alla hjärtans dag 1996. Drottningen insåg tidigt att kunskap är verktyget för att kunna förstå, hjälpa och bemöta en person med kognitiv sjukdom (demens). Silviahemmet arbetar med att höja livskvaliteten och förbättra demensvården för personer med demenssjukdom.

Sidan publicerad av: Anni Lindblad
Senast uppdaterad: 31 mars 2021
Upp