09 februari 2021

Anhörigkonsulent − utökat stöd för dig som anhörig

Tyresö kommun har anställt en anhörigkonsulent för att öka stödet för anhöriga. Anhörigkonsulenten stöttar dig som ger vård, omsorg eller stöd till en närstående − som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte klarar vardagen på egen hand.

Man hjälper kvinna med rullator


Genom att kontakta anhörigkonsulenten kan anhöriga som har behov, få enskilda stöttande samtal för att orka vidare och få värdefulla råd. Tyresöborna kan också vända sig till anhörigkonsulenten för att få information om det samlade stöd och de insatser som kommunen kan erbjuda.

Här får den som behöver också vägledning för att veta vart man ska vända sig för stöd där kommunens ansvar slutar, då myndigheter, sjukvården samt föreningar och frivilligorganisationer också kan erbjuda stöd och aktiviteter för den som är anhörig.

Vilka kan få stöd av anhörigkonsulenten?

Anhörigkonsulenten kan hjälpa dig som vårdar och stöttar en närstående som:

  • har en funktionsnedsättning
  • är långvarigt sjuk
  • är äldre.

Kommande anhöriggrupper

Under 2021 kommer anhörigkonsulenten att starta anhöriggrupper för att stödja anhöriga. Anhörigkonsulenten anordnar och deltar varje månad på kommunens anhörigcafé. På grund av pandemin är anhörigcaféet dock tills vidare inställt.

Läs mer och kontakta anhörigkonsulenten

Läs mer om Tyresö kommuns samlade anhörigstöd

Sidan publicerad av: Josephine Uppman
Senast uppdaterad: 9 februari 2021