08 december 2020

Ökat stöd för Tyresös unga genom fältassistenter

Tyresö kommun har anställt två fältassistenter som ska bidra till ökad trygghet för Tyresös unga mellan 10 och 18 år. En fältassistent är en extra vuxen som ungdomarna kan prata med och få stöd och vägledning av − om de själva vill. Fältassistenterna arbetar uppsökande, både på dagtid och kvällstid, och kommer ut till de miljöer där Tyresös unga ofta befinner sig. 

Tyresös fältassistenter Monica Robertsson och Emelie Jansson.

Tyresös fältassistenter Monica Robertsson och Emelie Jansson.

Trygg punkt på plats − där barn och unga ”hänger”

Fältassistenterna i Tyresö, med sina svarta jackor som det står ”Fältassistent” på, kommer att utgöra en trygg punkt för Tyresös barn och ungdomar. Fältassistenterna ska komplettera och bidra till andra befintliga insatser och verksamheter för ungdomar i Tyresö. De två fältassistenterna anställdes i oktober och har sedan några veckor tillbaka börjat ge sig ut på uppsökande verksamhet för att lära känna Tyresös unga.

Uppmärksamma unga som behöver extra stöd

Syftet är att öka välmåendet och känslan av trygghet för Tyresös unga, och finnas till för ungdomarna när andra vuxna kanske inte har tid. Fältassistenternas uppgift är också att vara en förlängd gren ut från socialtjänsten för att uppmärksamma de unga som behöver extra stöd, så att de snabbt kan få hjälp av socialtjänsten. En annan viktig del i arbetet är att identifiera miljöer, trender och mönster som påverkar barn och ungdomar, för att kunna arbeta förebyggande.

Anna-Lena Engstedt

Anna-Lena Engstedt


− Det känns fantastiskt bra att vi nu har fältassistenterna på plats här i Tyresö! De är väldigt efterlängtade av såväl oss inom socialtjänsten som många av våra
samverkanspartners inom kommunen. Fältassistenterna kommer att finnas ute i Tyresö där barn och ungdomar rör sig, och vara en stark länk mellan socialtjänst, skola, fritidsgårdar och olika fritidsaktiviteter, säger Anna-Lena Engstedt, chef för arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Tyresö.

Lite pingis kan leda till djupare samtal

Fältassistenterna i Tyresö heter Monica Robertsson och Emelie Jansson och de ”fältar” främst dagtid, men är även ute på fält två kvällar i veckan. När de fältar rör de sig i de miljöer där barn eller ungdomar ofta befinner sig. Det innebär bland annat att de besöker skolor och fritidsgårdar och rör sig runt gator och torg eller i centrum, och ser även till att finnas på olika forum i sociala medier.

− Vi är måna om att umgås med barnen och ungdomarna på deras villkor och att utgå ifrån deras förutsättningar. Att sakta men säkert bygga upp förtroendekapital. Om det innebär att vi står och spelar lite pingis på en fritidsgård för att så småningom landa i de djupare, allvarligare samtalen där vi kan vara ett stöd, så fyller vi en funktion, säger Monica Robertsson fältassistent i Tyresö.

Samverkan och förebyggande arbete

För att på bästa sätt hjälpa barn och ungdomar och tidigt kunna stötta den som behöver hjälp, samarbetar fältassistenterna med föräldrar, skola, polis och socialtjänst.

Samarbetet är extra tätt med skolorna, och tillsammans kommer skola och fältassistenter framöver att identifiera olika områden där fältassistenterna kan fungera som ett extra stöd för eleverna. Det finns även planer på att starta upp föräldrastödsprogram för tonårsföräldrar.

Nåbara på sociala medier

För att ungdomar och föräldrar ska veta mer om vad fältassistenterna gör och enkelt kunna följa fältassistenternas arbete, har fältarna skapat ett Instagramkonto: faltarnatyreso. Hit är alla välkomna att kika in, och den som vill kan följa kontot. På Instagramkontot finns också kontaktuppgifter till fältassistenterna som är nåbara både via telefon och e-post.

Information och kontaktuppgifter finns också på fältassistenternas sida på tyreso.se.

− Vi ser mycket fram emot att lära känna Tyresös unga och att skapa goda relationer med såväl föräldrar som barn. Alla vuxna och unga − ser ni oss ute kom gärna fram och säg hej, och prata en liten stund! Genom dialog blir vi sammansvetsade och tillsammans ser vi till att Tyresö är en trygg plats att växa upp på, säger fältassistent Emelie Jansson. 

Sidan publicerad av: Josephine Uppman
Senast uppdaterad: 8 december 2020
Upp