30 september 2020

Besöksförbudet hävs: Så besöker du Tyresös vård- och omsorgsboenden i höst

Det nationella besöksförbudet på Sveriges vård- och omsorgsboenden, som regeringen införde i våras, hävs den 1 oktober. Du som vill besöka en närstående på ett av Tyresös vård- och omsorgsboenden är varmt välkommen, men vi har vissa lokala rekommendationer du behöver följa för att vi ska kunna minimera risken för att coronaviruset tar sig in på våra boenden.

Personal drar kvinna i rullstol i korridor.

Uppdatering Obs: Skärpta allmänna råd i region Stockholm, Tyresö kommun rekommenderar att avstå från besök på kommunens vård- och omsorgsboenden. Från och med den 14 december 2020 ersätts regionens skärpta allmänna råd av skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd, rekommendationen att avstå från besök på kommunens vård- och omsorgsboenden kvarstår tills vidare.

Lokala besöksrekommendationer

Hög ålder är den främsta riskfaktorn för allvarlig sjukdom i covid-19. Alla har ett ansvar för att skydda äldre personer från smitta. Av omsorg om våra boendes hälsa och säkerhet har Tyresö kommun tagit fram lokala besöksrekommendationer, som alla besökare till kommunens fem vård- och omsorgsboenden behöver följa.

Nedan besöksrekommendationer gäller besökare till samtliga vård- och omsorgsboenden i kommunen, från och med den 1 oktober 2020 och tills vidare.

  • Avstå från besök vid minsta symtom på sjukdom eller om du varit exponerad för covid-19. Stanna hemma.
  • Boka tid i förväg för ditt besök. Detta är viktigt för att säkerställa att det inte blir för många besökare samtidigt på boendet. Bokning görs genom att ringa till avdelningen där din närstående bor, eller till din närståendes kontaktperson på boendet.
  • Besök bör ske på vardagar innan kl. 17.00, för att alla besökare ska kunna få stöd och råd av personalen så att besöket följer rekommendationerna.
  • Vi tar maximalt emot två besökare per besök.
  • Besök sker i första hand i speciella besöksrum, då det är av vikt att undvika att besökande går igenom gemensamma utrymmen.
  • Om yngre barn ska medfölja på besök bör mötet ske utomhus.
  • Håll minst 2 meters avstånd till andra under besöket.
  • Dela inte föremål mellan varandra under besöket, och undvik att ta med förtäring.
  • Se till att ha god handhygien och tvätta/sprita händer före, efter och under ett besök.
  • Kontakta verksamheten om du testats positivt för covid-19 inom ett par veckor efter ett besök.

Kontakt vid frågor

Har du frågor gällande rekommendationerna, är du välkommen att kontakta det vård- och omsorgsboende din närstående bor på. Varje vård- och omsorgsboende tar utifrån rekommendationerna ovan fram egna rutiner för att säkerställa att rekommendationerna följs.

Covid-19-samordnare

Samtliga vård- och omsorgsboenden i Tyresö kommun kommer att tillsätta en covid-19-samordnare, som har djupgående kunskap om vårdhygien, aktuella riktlinjer och rutiner avseende skyddsutrustning, samt hur besök på boendet anordnas säkert och tryggt. Covid-19-samordnaren kommer att finnas till hands för såväl medarbetare och besökare på plats, för att förmedla kunskap och svara på frågor.

Sidan publicerad av: Josephine Uppman
Senast uppdaterad: 11 december 2020
Upp