17 april 2020

Hemtjänstens coronateam i frontlinjen

När någon som har hemtjänst visar symtom som kan tyda på coronasmitta – då är det inte längre den ordinarie personalen som kommer på besök. Tyresö kommuns specialteam rycker in!

Coronateamet, två undersköterskor

Marie och Linda i färd med att ta på sig skyddsutrustning bestående av skyddsmask, handskar och kort- eller långärmade förkläden. – De flesta vi besöker tycker det är ok med hur vi ser ut - de har ju sett det på tv innan. Däremot kan personer med demenssjukdom reagera på masken. Vi kan ha munskydd och visir istället, men eftersom vi vill spara på det materialet använder vi oftast masker, säger Marie Åkerberg, undersköterska i coronateamet.

I början av mars när det började komma allt fler rapporter om coronafall i Sverige började ledningsgrupp och samordnare inom hemtjänsten att diskutera hur man skulle kunna hushålla med skyddsmaterial och samtidigt erbjuda en säker arbetsmiljö för medarbetarna.

– Den ännu viktigare frågan var hur vi skulle kunna begränsa antalet medarbetare som rör sig runt sjuka hemtjänsttagare, och att personal som besökt människor med smitta inte sedan besöker friska personer, säger Peter Berg, chef för hemtjänsten.

Utifrån detta skapades ett coronateam. Kunder som visar symtom får besök av bara några få ur hemtjänstpersonalen som har fått riktade utbildningsinsatser och alltid har tillgång till full skyddsutrustning. De friska kunderna får besök av personal som inte går hem till smittade. Hemtjänstpersonalen har fått lämna intresseanmälan om att delta och ett femtontal har valts ut.

Undersköterskan Marie Åkerberg som jobbat många år inom hemtjänsten är en av dem:

– När chefen frågade om jag ville vara med i teamet var det självklart för mig att ställa upp. Det är ju undersköterska jag har valt att vara och jag tänkte att detta kan bli en ny erfarenhet, säger hon.

Så fungerar coronateamet

Om hemtjänstpersonal upptäcker att någon kund kan vara smittad kontaktar de sina samordnare eller biståndshandläggare, som i sin tur kontaktar teamet. Teamet tar helt och hållet över omsorgen av dessa hemtjänsttagare och åker inte hem till några andra än dem.

– Först och främst tar vi hand om smittade inom den kommunala hemtjänsten, men om privata hemtjänstutförare i Tyresö har för lite personal eller brist på skyddsutrustning hjälper vi även till med omsorgen om deras kunder, säger Marie Åkerberg.

Teamet använder full skyddsutrustning vid besöken och tar sig mellan kunderna med tre bilar. Bilarna används bara av teamet och de saneras varje dag. Coronateamet har också ett eget materialförråd och de följer strikta basala hygienrutiner.

Inga egna testmöjligheter

Undersköterskan Linda Frank har jobbat inom Tyresös hemtjänst i trettio år. Hon berättar att teamet utför vård- och omsorgsinsatser och ser till att kunderna får mat. De desinficerar också hemmet, det vill säga de spritar av utsatta ytor.

– Vi bedömer den enskildes hälsotillstånd och tar kontakt med vårdcentral, hemsjukvård eller akutsjukvård vid behov. Det som är lite jobbigt är att det idag inte finns möjlighet för oss att testa om kunden verkligen har Covid-19 eller inte, säger hon.

– Det hade också varit bra om vi hade kunnat testa oss själva – vi vill ju inte vara skyldiga till att vara smittbärare, flikar Marie Åkerberg in.

Mer säker på jobbet

Men är ni inte rädda för riskerna?

– Jag är inte det minsta rädd, säger Linda Frank. Men så klart har vi stor respekt för den här sjukdomen. Vi har fått utbildning i hur vi ska använda skyddsutrustningen, den ska till exempel tas på och av i en viss ordning. Kraven för att få vara med i teamet är höga, vi ska vara undersköterskor med erfarenhet av akutsjukvård. Självklart får vi inte heller ingå i någon riskgrupp

– Jag är nog lite rädd för att bli sjuk. Men jag känner mig mycket säkrare på jobbet, med skyddsutrustning på och alla säkerhetsrutiner vi följer. Blir jag smittad är det mycket större risk att det sker i mataffären eller på bussen, säger Marie Åkerberg.

Peter Berg ser bara fördelar med modellen, man har skapat en trygghet hos de sammanlagt 250 medarbetarna, och har fått en överblick om hur hemtjänsttagarna mår.

– Vi jobbar nu med att stärka upp teamet, för att ligga före vid behov. Den största utmaningen har varit att samordna allt administrativt då olika enheter måste samverka för att få det att fungera. Vi har blivit kontaktade av flera andra kommuner som vill organisera sig på samma vis – det är ett gott tecken på att vi tänker rätt, säger han.

Coronateamet utanför bilen

Marie och Linda utanför en av tre bilar som används för att åka mellan hemtjänsttagare med misstänkt coronasmitta.

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 14 maj 2020
Upp