07 april 2020

Kontakta socialtjänsten vid oro

Nu i coronatider, då många familjer spenderar mer tid tillsammans än vanligt inom hemmets väggar, finns det vissa grupper i samhället som är extra utsatta. Det gäller exempelvis barn i familjer med en instabil livssituation och personer som lever i våldspräglade relationer. Det är därför viktigt att vi alla är uppmärksamma på tecken som tyder på att någon i vår närhet far illa, och kontaktar socialtjänsten i de fall man är orolig.

Socialtjänsten är ett skydd för samhällets mest sårbara och i Tyresö fungerar socialtjänsten precis som vanligt, även nu när coronaviruset härjar. 

Den mer isolerade vardagen, som coronaviruset medfört, innebär en större risk för vissa grupper att bli utsatta för brott i hemmet.

Om du är orolig för dig själv, eller för någon annan i din närhet är det viktigt att du kontaktar socialtjänsten för rådgivning eller anmälan. Den som gör en anmälan kan välja att vara anonym.

Socialtjänsten i Tyresö nås via Tyresö kommuns Servicecenter på telefon 08-578 291 00. Vid akuta situationer ring alltid 112.

Här ser du vilka olika enheter som finns inom socialtjänsten

Tyresö kommuns relationsvåldsteam

Sidan publicerad av: Josephine Uppman
Senast uppdaterad: 16 april 2020
Upp