09 oktober 2019

Tyresös äldre upplever bra bemötande

Tyresöbor som har hemtjänst eller bor på vård- och omsorgsboende i kommunen har stort förtroende för personalen och tycker att de blir bra bemötta, enligt Socialstyrelsens färska brukarundersökning. De flesta är nöjda med boende och hemtjänst. Men det finns tydliga förbättringsområden.

Utbudet av fritidsaktiviteter och maten på vård- och omsorgsboendena, samt hemtjänsttagarnas upplevelse av personalens tillgänglighet är några av de förbättringsområden som framkommer i undersökningen.

Personal och boende i samspråk

Socialstyrelsens rikstäckande årliga undersökning av de äldres åsikt om kvaliteten i hemtjänst och vård- och omsorgsboende ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” genomfördes under våren 2019, och resultaten är nyligen sammanställda.

Vård- och omsorgsboenden i Tyresö

Undersökningen visar att hela 94 procent av de boende på vård- och omsorgsboendena i Tyresö upplever att de får ett bra bemötande från personalen. Det är en ökning sedan föregående års undersökning (87 procent år 2018) och Tyresö ligger väl i snitt med resultatet för riket i helhet på 93 procent.

Vidare upplever 80 procent av de som bor på vård- och omsorgsboende i Tyresö att de har förtroende för personalen. Det är en minskning med 2 procentenheter sedan förra året, och en bit under rikssnittet gällande förtroendet för personal på vård- och omsorgsboende som ligger på 85 procent.

Förtroendet för personalen hänger tätt samman med känslan av trygghet i boendet. Sammantaget uppger 80 procent av Tyresöborna att de känner sig trygga på äldreboendet. Här har en ökning skett sedan förra undersökningen då 76 procent svarade att de upplevde sig trygga på vård- och omsorgsboendet i Tyresö. Genomsnittssiffran för riket i helhet gällande upplevd trygghet på boendet ligger på 88 procent.

Förbättringsområden vård- och omsorgsboenden

Undersökningen visar att 73 procent av de som bor på vård- och omsorgsboende i Tyresö kommun är sammantaget nöjda med sitt boende. Det är en liten ökning sedan förra årets resultat där 72 procent angav att de var nöjda med sitt boende. Rikssnittet när det kommer till nöjdhet med vård- och omsorgsboendet ligger på 81 procent.

Lågt betyg får maten som serveras på Tyresös vård- och omsorgsboenden. 64 procent av de boende anser att maten smakar gott. Här urskiljer sig särskilt det kommunala vård- och omsorgsboendet Björkbacken, där 34 procent av de boende tycker att maten är välsmakande. Siffran är låg i jämförelse med rikssnittet, där 74 procent svarat att maten på boendet smakar gott.

Även de fritidsaktiviteter som erbjuds på boendena får låga siffror. 44 procent av Tyresöborna är nöjda med aktiviteterna som erbjuds på vård- och omsorgsboendet. På riksnivå ligger motsvarande nöjdhetssiffra på 63 procent. Här är det återigen Björkbacken, det kommunala vård- och omsorgsboendet som står för lägsta siffran lokalt. 28 procent av de boende på Björkbacken är nöjda med de aktiviteter som erbjuds på boendet.

I Tyresö fanns vid tidpunkten för undersökningen fyra vård- och omsorgsboenden, varav ett i kommunal regi.

Hemtjänst i Tyresö

Undersökningen visar att 98 procent av hemtjänsttagarna i Tyresö tycker att de får ett bra bemötande av personalen, vilket är en ökning med 2 procentenheter sedan förra året, och i linje med snittsiffran för riket som helhet på 97 procent. Även förtroendet för personalen är högt. 93 procent av hemtjänsttagarna i Tyresö uppger att de har förtroende för personalen, vilket är en ökning med 4 procentenheter sedan förra årets undersökning − och siffran är högre än motsvarande siffra för landet i helhet (90 procent).

Nöjdheten med hemtjänsten är överlag hög. 88 procent av Tyresöborna är sammantaget nöjda med hemtjänsten. Siffran ligger precis i nivå med riket i övrigt (88 procent).

Förbättringsområden hemtjänst Tyresö

De förbättringsområden inom hemtjänsten som undersökningen visar på, ligger framförallt inom tillgänglighet och påverkan.

64 procent av hemtjänsttagarna i kommunen tycker att de kan påverka tiderna de får hjälp av hemtjänsten. Det är en minskning med 2 procentenheter sedan förra året. Trots detta är Tyresös resultat högre än siffran för riket som helhet (60 procent).

När det gäller kommunikation anser 70 procent av de som nyttjar hemtjänst i Tyresö att personalen brukar höra av sig och i förväg meddela vid tillfälliga förändringar, så som exempelvis byte av personal eller förseningar. En minskning med 7 procentenheter sedan förra året. Årets siffra är dock högre än rikssnittet (66 procent).

Vidare anser 77 procent av Tyresös hemtjänsttagare att det är lätt att komma i kontakt med hemtjänsten vid behov. Siffran ligger i nivå med rikssnittet.

I Tyresö fanns vid tidpunkten för undersökningen, förutom den kommunala hemtjänsten, fem privata utförare av hemtjänst. I undersökningen redovisas enbart Lindalens Omsorg AB som privat utförare. Detta beror på att antalet svaranden från övriga privata utförare var för få.

Tack till alla som tagit sig tid att svara på enkäten! Det är väldigt värdefullt för vårt utvecklingsarbete att få synpunkter från våra Tyresöbor så att vi fokuserar på rätt saker. Den närmsta tiden kommer det att handla om att skapa förutsättningar för en bättre måltidssituation och ett ökat utbud av sociala aktiviteter på våra vård- och omsorgsboenden, säger Iréne Hededal, förvaltningschef på förvaltningen på liv och hälsa.

Undersökningsresultat
Äldre om särskilt boende – rike, län, kommun , 6.2 MB, öppnas i nytt fönster. (ppt-fil)
Lokal jämförelse särskilt boende , 368 kB, öppnas i nytt fönster. (word-fil)

Äldre om hemtjänst – rike, län kommun , 6.1 MB, öppnas i nytt fönster. (ppt-fil)
Lokal jämförelse hemtjänst , 349.2 kB, öppnas i nytt fönster. (word-fil)

Sidan publicerad av: Josephine Uppman
Senast uppdaterad: 30 oktober 2019
Upp