04 juni 2019

"Min livskvalitet har ökat rejält"

Tyresö kommun deltar, tillsammans med 260 andra kommuner i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Syftet med projektet är att underlätta för de förtroendevalda att föra en dialog med medborgarna om hur skattemedlen används. Ett av de områden där Tyresö har fått bra betyg är hemtjänsten. Arne Larsson, 91, är en nöjd hemtjänsttagare.

Arne Larsson

Dottern till Arne Larsson, Cornelia, hade länge försökt övertala sin far att ansöka om hemtjänst – men han vägrade, det var ingenting för honom.

Men så hamnade han på sjukhus för ett drygt år sedan på grund av en urinvägs­infektion och fick en kateter insatt. En ­biståndshandläggare besökte honom då och föreslog hemtjänst.

– Och det har verkligen förändrat mitt liv till det bättre! Ibland nyper jag mig i skinnet för att påminna mig om hur bra det blev. Inte bara för att de sköter allt det praktiska – förutom att tömma katetern så sköter de tvätt och städning, samt hjälper mig att duscha – utan de är också så otroligt trevliga. Jag som aldrig varit en sällskapsmänniska har gått och blivit social på gamla dar. Kvinnorna i hemtjänsten – det är nästan uteslutande kvinnor – kommer från ­olika länder och det är så skojigt att diskutera med dem. Flera av dem är från främmande länder och det är väldigt berikande, säger Arne Larsson.

Kontaktmannaskap

– Vi har en låg omsättning bland vår personal. De trivs på jobbet och har otroligt hög kundfokus. Alla brukare har också en kontaktperson utsedd. Hen ser till anpassa våra tjänster efter brukarens önskemål så långt det är möjligt, och är noga med att ge all information som behövs i god tid, säger Stephanie Berg, enhetschef.

I Tyresö finns förutom den kommunala hemtjänsten några privata företag att välja på. Stephanie Berg tror att många som väljer dem vill ha fler tjänster som inte finns inom den kommunala hemtjänsten, såsom snöskottning och trädgårdsskötsel.

För Arne Larsson var det ingen tvekan:
– Biståndshandläggaren gav ett så gott intryck så jag valde det kommunala alternativet. Och jag är helnöjd, jag kan inte komma på några som helst invändningar. Alla som besöker mig är så fantastiska. Nu kan jag leva ett helt vanligt liv, säger Arne Larsson som förutom katetern är frisk och kry och med rollatorns hjälp ofta tar sig till
biblioteket i Tyresö centrum, då läsning är ett av hans största intressen.

Kvaliteten inom hemtjänsten förbättras kontinuerligt.
– Vi jobbar mycket med tillgängligheten. Kraven ökar också mer – brukarna vill ha ökad flexibilitet, och kunna styra sina frågor mer. Olika brukarundersökningar och medarbetarenkäter ger oss bra underlag för att kunna jobba framåt, säger Stephanie Berg.

– Hade jag inte haft hemtjänst hade jag nog blivit ensam och deprimerad, säger Arne Larsson.

Läs mer om hur vi jämför Tyresö med andra kommuner

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 4 juni 2019