24 april 2019

Tyresö kommun satsar på hbtq-certifiering

Tyresö kommun håller regnbågsflaggan högt genom att hbtq-certifiera enheter. Utbildningen, som leds av RFSL, är viktig för att alla Tyresöbor ska känna sig väl bemötta i kontakten med kommunen.

Blonde and redhead woman wrapped in rainbow flag

Under 2017 genomgick försörjningsstödsenheten och vuxenenheten, som första enheter inom Tyresö kommun, en gedigen hbtq-utbildning och blev hbtq-certifierade. Satsningen fortsätter och under början av 2019 har även kommunens arbetsmarknadsenhet och integrationsenhet hbtq-certifierats.

Hbtq är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. Att arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten nu har genomgått utbildningen och blivit certifierade innebär att de fått en gedigen kunskapsgrund om vad hbtq innebär. Tillsammans med kurshållaren RFSL (riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter), har de tagit fram verktyg för att arbeta systematiskt med bemötande och likabehandling inom verksamheterna.

Bemötande A och O

Ung i Tyresö är en av de verksamheter som ingår i arbetsmarknadsenheten, och som nyligen blivit hbtq-certifierad. På Ung i Tyresö får Tyresöungdomar mellan 16 och 24 år som behöver extra stöd hjälp att komma vidare mot arbete eller studier, och här arbetar Wanja Janeheim som vägledare.

Wanja Janeheim

Wanja Janeheim


− Jag är väldigt glad för att vi fått möjlighet att utbilda oss inom hbtq. Vi har mycket direktkontakt med Tyresöborna och möter unga vuxna i olika perioder i deras liv, när livet kan vara turbulent eller då de kan känna sig extra utsatta. Om ungdomarna då inte kan vara sig själva i mötet med oss mår de dåligt. Vissa kämpar också med ångest och psykisk ohälsa, så vårt bemötande är otroligt viktigt, berättar Wanja Janeheim.

Hon fortsätter;


− Utbildningen innebar självklart föreläsningar men framför allt fick vi möjlighet att reflektera mycket över hur vi själva gör i vår verksamhet; hur vi tänker och hur vi kan förändra. Vi blev mer medvetna om normer, så som oskrivna regler i samhället. Vad är det egentligen man säger? Vad menar man? Och när kan någon ta illa upp, känna sig diskriminerad eller exkluderad utifrån ett hbtq-perspektiv?

Lågsiktig plan

Som ett led i utbildningen har Ung i Tyresö upprättat en handlingsplan för att göra långsiktiga förändringar i verksamheten och startat upp en arbetsgrupp som träffas regelbundet för att arbeta med hbtq-frågorna.

− Vi förutsätter inte att allt är normativt. Bara en sådan enkel förändring som att fråga deltagaren om hen har en partner istället för om hen har en pojk- eller flickvän har gjort stor skillnad. Eller att vi numera frågar deltagarna vilket pronomen; hen, hon eller han, de vill att vi ska använda när vi tilltalar dem. Vi har också sett över de bilder, affischer, tidningar och tavlor som finns i våra lokaler så att de inte bara illustrerar kärnfamiljen mamma, pappa, barn – utan faktiskt speglar det mångfaldssamhälle vi lever i. Våra ökade kunskaper inom hbtq gör vardagen tryggare och enklare både för oss och för deltagarna, säger Wanja Janeheim.

Hårt klimat för hbtq-personer

Nittonåriga Mathilda Vallgren är en av Ung i Tyresös deltagare och gör just nu arbetsträning i cafeterian i kommunhuset.

Mathilda Vallgren, Ung i Tyresö

Mathilda Vallgren

− Ung i Tyresö har hjälpt mig med mycket. Inte bara att hitta jobb utan också i kontakten med olika myndigheter och psykiatrin. De senaste åren har jag haft det struligt. Jag har hoppat av skolan och bott på olika behandlingshem. Men efter att jag fått hjälp av Ung i Tyresö har jag äntligen fått en stabil vardag och ett jobb att sköta, säger Mathilda Vallgren och fortsätter;

− Jag tycker att det är jättebra att Ung i Tyresö är hbtq-certifierade. Alla företag och kommuner borde egentligen vara hbtq-certifierade! Jag är själv bisexuell och kom ut när jag var 16 − och då hade jag länge känt att jag gillar båda könen. I många möten med myndigheter eller med vuxenvärlden har jag känt att de inte tar mig seriöst när jag säger att jag har en flickvän. De tror att det är en fas. Därför känns det bra att Ung i Tyresö vet hur de ska bemöta mig och andra som definierar sig inom hbtq. Det ger mig ett lugn och en tilltro som jag inte har så ofta annars. Jag kan vara den jag är utan att behöva förklara mig eller känna mig till extra besvär.

Mathilda berättar att hon har en förstående familj och många vänner som ser hbtq som något helt naturligt, men att klimatet i samhället för hbtq-personer kan vara väldigt hårt:

− Jag är en stark person, så egentligen är inte det värsta när folk säger något. För jag förklarar gärna, eller berättar gärna om folk undrar eller kläcker ur sig något dumt. Det värsta är när folk kollar på en, när de dömer en. När jag och min förra flickvän höll varandra i hand på stan blev vi totalt utstirrade. Satt vi och höll om varandra på tunnelbanan kunde man riktigt se människors ogillande i blickarna. Jag kände hur de dömde ut mig, utan att ens känna mig. Som att jag inte var en acceptabel del av samhället.

Och förlegade synsätt är inte en fråga om ålder, anser Mathilda.

− Ofta känns det som att den äldre generationen har svårt att förstå. Men tyvärr finns samma inskränkta tankegångar även på sociala medier, där betydligt yngre människor hänger. När jag lade ut en bild på Snapchat för lite sedan, på två män som håller hand, blev det världens rabalder med inskränkta kommentarer från massor med folk. Så den omoderna synen på hur människor får vara finns överallt. Men jag tänker fortsätta leva mitt liv som jag vill. Det är vi som är unga nu som är ”generation hbtq” och det är vi som får ta fajten. För mig är det självklart att alla ska få älska den de vill − jag tänker aldrig ge upp den kampen, avslutar Mathilda Vallgren.

Fakta HBTQ

HBTQ är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. H:et och B:et handlar om sexuell läggning, alltså vem man har förmågan att bli kär i eller attraherad av. T:et handlar om hur man definierar och uttrycker sitt kön. Q:et kan röra både sexuell läggning, könsidentitet och relationer – men kan också vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer.

Källa: RFSL, riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.

Det här gör arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten erbjuder arbetslösa personer mellan 18–64 år stöd, vägledning och praktik för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsenheten jobbar på uppdrag av olika enheter i kommunen, till exempel försörjningsstödsenheten och vuxenenheten, men tar även emot uppdrag från egen anvisning, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Personer med behov av arbetspraktik eller arbetsträning kan anvisas till Arbetsmarknadsenhetens verksamheter. Enhetens samtliga verksamheter hbtq-certifierades i januari 2019.

Det här gör integrationsenheten

Integrationsenheten arbetar med mottagandet av flyktingar enligt avtal med Migrationsverket. Målet är att verka för att flyktingar i Tyresö, snarast efter bosättningen, med egna medel ska kunna försörja sig och sin familj samt aktivt delta i samhällslivet. Enhetens samtliga verksamheter hbtq-certifierades i januari 2019.

Sidan publicerad av: Josephine Uppman
Senast uppdaterad: 30 april 2019
Upp