Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här
15 mars 2019

Nya utförare inom hemtjänsten

Från och med 1 mars 2019 har Tyresö kommun två nya utförare inom hemtjänst; AssistansPorten hemtjänst AB och Ideal Vård och Service i Stockholm AB.

Tyresö kommun har kundval inom hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV. Syftet är att ge medborgarna en ökad valfrihet och förbättrad kvalitet. Sammanlagt finns nu åtta valbara utförare inom hemtjänst i Tyresö, varav en kommunal utförare.

Alla hemtjänstutförare har blivit godkända av kommunen och uppfyller de krav som kommunen fastställt. Kommunen ställer samma krav på utföraren oavsett om den drivs i kommunal eller privat regi. Den avgift som Tyresöborna betalar för hemtjänsten är densamma oavsett vem som utför uppgiften.

Kommunen har det yttersta ansvaret för hemtjänsten och följer därför upp kvaliteten regelbundet genom att granska både kommunala och privata verksamheter.

Mer information om hemtjänst och utförarna

Sidan publicerad av: Josephine Uppman
Senast uppdaterad: 15 mars 2019
Upp