01 oktober 2018

Brukarundersökning inom socialtjänsten

I hela oktober månad genomför socialtjänsten i Tyresö en brukarundersökning där du som medborgare får svara på frågor om vad du tycker fungerar bra, och mindre bra, när du har kontakt med oss på socialtjänsten.

Undersökningen görs i samband med att du har träffat någon av oss som arbetar inom socialtjänsten, vanligtvis en av våra socialsekreterare. Efter ditt möte med oss skickar vi ut en enkät via e-post eller sms, till dig. Enkäten kan besvaras på en smartphone, surfplatta eller dator. Du bestämmer själv om du vill svara och ingen kan se just dina svar.

Viktiga områden

De områden vi speciellt undersöker i denna undersökning är; information, delaktighet, bemötande, förändring och tillgänglighet. Dina svar är jätteviktiga för oss och vi är tacksamma om du tar dig tiden att svara, så att vi kan utveckla vår verksamhet utefter dina behov.

De delar av socialtjänsten som ingår i undersökningen är:

  • Barn- och ungdomsenheten (inte familjerätt) - vårdnadshavare
  • Barn- och ungdomsenheten (inte familjerätt) - ungdomar 13 år eller äldre (exkl. ensamkommande)
  • Ensamkommande unga asylsökande 13 år eller äldre
  • Försörjningsstödsenheten
  • Vuxenenheten - Missbruks- och beroendevård

Nationell undersökning

Undersökningen är nationell, vilket innebär att den genomförs i alla landets kommuner under hösten.

Sidan publicerad av: Josephine Uppman
Senast uppdaterad: 14 december 2018
Upp