06 juni 2018

Etableringscentrum invigt

Tisdagen den 5 juni invigdes Tyresös nya Etableringscentrum med syfte att stärka integrationen.

- Tyresö kommun är duktiga på integration. Vi har lägre andel beroende av försörjningsstöd än de flesta. Det ska vi vara stolta över. Med Etableringscentrum kan vi stärka integrationen ytterligare.

Det konstaterade kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) i sitt invigningstal.

- Här får vi ett samlat stöd med fokus på jobbförberedande och språkstärkande aktiviteter för nyanlända. Det här är ett bra komplement till Svenska för invandrare (SFI) och Arbetsförmedlingens ordinarie insatser.

Etableringscentrum är ett tre-årigt projekt med syfte att främja integrationen och det har möjliggjorts genom medel från Europeiska socialfonden. Projektet är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna i Tyresö, Nynäshamn och Haninge.

Mer om Etableringscentrum

Artikel om Etableringscentrum

Sidan publicerad av: Annika Röed
Senast uppdaterad: 7 juni 2018
Upp