28 maj 2018

Effektivt mottagande med Etableringscentrum

Det gamla polishuset i Tyresö har förvandlats till ett nytt etableringscentrum för nyanlända. Syftet är att snabba upp processen för att de ska komma i arbete eller börja studera samt att öka kontakten med etablerade svenskar. Ett samarbetsprojekt som kan bli modell även för landets övriga kommuner.

Europeiska socialfondens logotyp

Det var i höstas som kommunerna Nynäshamn, Haninge och Tyresö beviljades medfinansiering från Europeiska socialfonden (ESF) för att starta varsitt etableringscentrum. I maj slogs portarna upp i Tyresö.

Stuprör ska undvikas

Man hoppas att Etableringscentrum kommer bli en attraktiv mötesplats och resultera i ett effektivare stöd. Genom att flera aktörer samverkar kan stuprör undvikas där människor riskerar att hamna mellan stolarna.

Behovet av Etableringscentrums insatser avgörs av Arbetsförmedlingen, vilket gör att man måste vara inskriven där för att delta. Specialistkompetenser som alla tre kommuner ska samsas om är arbetsförmedlare och två arbetsgivaransvariga. Arbetsförmedlarna har huvudansvar för sysselsättningen och arbetsgivar­ansvariga har kontakt med lokala arbetsgivare. De kommer att cirkulera mellan de tre kommunerna och arbeta på Etableringscentrum i Tyresö på schemalagda tider.
På etableringscentrum Tyresö arbetar en etableringscoach, en samhällsvägledare, en språkpedagog och en arbetskonsulent. Alla med uppgift att bygga broar mellan nyanlända och civilsamhället.

Snabbare integration

När de nyanlända kommer till Etableringscentrum träffar de personal från olika ansvarsområden vid ett och samma tillfälle. En gemensam etableringsplan med individuellt utformade insatser tas fram. De nyanlända får stöttning i frågor som fritidsaktiviteter, hälsa och kontakt med etablerade svenskar, med målet att få jobb eller börja studera.

Ewa Eriksson är chef för centrum för arbete och integration i Tyresö kommun. Hon är nöjd med att Etableringscentrum nu finns på plats.
–Vi tror verkligen att det här kommer att snabba upp processen för att integreras i samhället. Det blir ju också en arena för företagen och föreningslivet som kan hjälpa till med integrationen, säger hon.

Liknande modeller lyckosamma

Projektet pågår i tre år, den 30 juni 2021 ska det vara avslutat. Ewa Eriksson hoppas att projektet ska implementeras i den ordinarie verksamheten.
– Vi går in i det här därför att vi tror på det här sättet att ta hand om nyanlända. Vi har haft en liknande modell när det gäller långtidsarbetslöshet som visat goda resultat, säger Ewa Eriksson.

Politikerna är också positiva:
– Det blir en väg in vilket medför att arbetet effektiviseras och handläggningstiden minskar. Det innebär att varje person får ett avsevärt bättre mottagande än tidigare, säger kommunstyrelsens ordförande i Tyresö, Fredrik Saweståhl (M).

55 procent är målet

I dag har 30 procent av de nyanlända fått jobb eller börjat studera efter tre månader. Efter att projektet med Etableringscentrum genomförts är målet att den siffran ska ha ökat till minst 55 procent. 800 personer beräknas att passera genom projektet.
Tanken är att om projektet blir framgångsrikt ska modellen också spridas till landets övriga kommuner.

– De nyanlända är våra nya kollegor, grannar och vänner. Det är oerhört viktigt att de får ett bra mottagande och kommer in i samhället och börjar arbeta eller studera. Det gagnar både den enskilde och samhället i stort, sade Petri Salonen (C), kommunalråd i Haninge i höstas. I början av juni invigs det nya etableringscentrumet i Tyresö.

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 28 maj 2018
Upp