Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här
06 april 2018

Nystart för Björkbacken

Måndagen den 9 april omorganiseras verksamheten på Björkbacken för att bättre kunna möta de boendes behov. Omorganisationen är en del av en större satsning på Tyresös äldreomsorg.
- Vi ska anpassa oss till verksamheten och finnas på plats när de äldre behöver oss, säger socialnämndens ordförande Dick Bengtson (M).

Omorganisationen har sitt ursprung i avvecklingen av Björkbackens vård- och omsorgsboende som socialnämnden fattade beslut om i höstas. När Arbetsmiljöverket dömt ut de nuvarande lokalerna såg man chansen till en nystart för äldreomsorgen med ett modernt arbetssätt och mer fokus på den enskilde individens behov. Även om alla avdelningar på sikt ska flytta ut, genomförs förändringarna redan nu.

- Resurserna under dag- och kvällstid jämnas nu ut för att anpassa verksamheten efter de äldres behov. Vi förbättrar också flexibiliteten över avdelningsgränserna för att på så sätt minska sårbarheten och behovet av inhyrd extrapersonal. De gynnar kontinuiteten för de äldre, säger Dick Bengtson.

De två första avdelningarna har redan flyttat ut. Nyligen gick flyttlasset till nybyggda Villa Basilika. De som tills vidare är kvar på Björkbacken kommer att bilda fyra olika avdelningar innan det är dags för flytt till det nya kommunala äldreboendet i Norra Tyresö Centrum inom några år.

Förändringen har rört upp känslor hos en del av personalen på Björkbackens vård- och omsorgsboende.

- Det är jag den första att beklaga. Kanske har vi inte varit tillräckligt tydliga med förändringens syfte. Men vi behöver anpassa verksamheten efter de äldres behov, och det sammanfaller inte alltid med personalens önskemål om schemaläggning, säger Tyresö kommuns socialchef Magnus Lublin.

De lokaler som frigörs i samband med flytten kommer framöver att kunna användas till andra verksamheter med behov.

Sidan publicerad av: Charlotta Janson Josephsson
Senast uppdaterad: 6 april 2018
Upp