28 september 2017

Beslut om avveckling av Björkbacken fattat

Socialnämnden har nu fattat beslut om att Björkbackens vård- och omsorgsboende ska avvecklas. Beslutet togs vid nämndmötet den 27 september. Samtliga boende på Björkbacken kommer att få nytt boende på annat vård- och omsorgsboende i kommunen.

Beslutet om avveckling av Björkbacken grundar sig i att Björkbackens lokaler dömts ut av Arbetsmiljöverket. Alla boende på Björkbacken kommer att få nytt boende på annat vård- och omsorgsboende i kommunen.

Nytt vård- och omsorgsboende i kommunal regi

Socialnämnden beslutade även under nämndmötet att det nya centrumnära vård- och omsorgsboende som ska byggas och stå klart 2020, kommer att drivas i kommunal regi.

Avveckling i två etapper

Avvecklingen av Björkbackens vård- och omsorgsboende kommer att ske i två etapper. I den första etappen under våren 2018, kommer samtliga boende på avdelningarna Syrenen och Näckrosen att få flytta till Villa Basilika − ett nytt vård- och omsorgsboende med 63 platser, som håller på att byggas på Basilikagränd 1 i Tyresö. Villa Basilika kommer att drivas av privata utföraren Vardaga Opalen AB.

I etapp två, under 2020, kommer resterande boende på Björkbacken att få flytta till ett nytt vård- och omsorgsboende med 72 platser, som ska uppföras i Tyresö centrum. Detta vård- och omsorgsboende kommer att stå klart under 2020 och ska drivas i kommunal regi.

Sidan publicerad av: Josephine Uppman
Senast uppdaterad: 21 februari 2018
Upp