31 maj 2024

Om vistelse på förskola under sommar- och jullov

Under sommar- och jullov gäller följande för dig som har allmän förskola, är föräldraledig eller arbetssökande.

Barn i allmän förskola:

För barn som är 3–5 år* i allmän förskola och som idag går max 24 timmar per vecka avgiftsfritt. Sommar- och jullovet omfattas inte av den avgiftsfria allmänna förskolan.
*Barn räknas som 3 åring från den 1 augusti det år man fyller 3 år.

Allmän förskola omfattar under denna period 15 timmar/vecka. Hur dessa timmar fördelas beslutas av förskolan. Om du väljer att ha ditt barn på förskolan under sommar- eller jullovet, betalar du för en halv plats för varje hel påbörjad månad.

Barn till föräldraledig:

Barn till föräldralediga får under sommar- och jullovet närvara på förskolan 15 timmar per vecka. Hur dessa timmar fördelas beslutas av förskolan.

Om du väljer att ha ditt barn på förskolan under sommar- och jullovet, betalar du för en halv plats för varje hel påbörjad månad.

Barn till arbetssökande:

Barn som har minst en arbetssökande förälder (dvs förälder som är inskriven på Arbetsförmedlingen) har rätt att vistas max 30 timmar per vecka på förskola året runt. Vårdnadshavare kan välja att barnet endast går 24 timmar per vecka för att då gå avgiftsfritt under skolans terminer.

Under sommar- och jullovet är dessa 24 timmar per vecka inte avgiftsfria, om du väljer att ha ditt barn på förskolan den perioden, betalar du för halv plats för varje hel påbörjad månad.

Läsårsdata för Tyresö kommun

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 31 maj 2024