16 februari 2023

Välj skola senast den 21 mars

Det är dags att välja skola för barn som ska börja förskoleklass eller årskurs 7 läsåret 2023/2024. Skolvalet är öppet mellan 21 februari och 21 mars 2023.

Klassrum med lärare och elever.

Vårdnadshavare till barn som är folkbokförda i Tyresö och som ska börja förskoleklass eller årskurs 7 har fått brev med inbjudan och information.

Så går skolvalet till

Skolval till årskurs 7

Om ditt barn redan går i en av Tyresös kommunala skolor med högstadium och ska fortsätta i samma skola, behöver du inte göra ett aktivt skolval. Ditt barn flyttas då automatiskt upp till årskurs 7 på sin nuvarande skola.

Mer information om att söka till årskurs 7 Länk till annan webbplats.

Elever jobbar i klassrum

Informationsmöten

Många av skolorna bjuder in till informationsmöten. De flesta har redan hållts men några skolor erbjuder extra insatta möten

Informationsmöten Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 20 februari 2023