24 januari 2023

Nu kontrolleras förskole- och fritidshemsavgiften för 2021

Tyresö kommun genomför en avgiftskontroll för de familjer som hade förskola och/eller fritidshem under 2021.

De inkomstuppgifter familjerna lämnat jämförs med taxerad inkomst hos Skatteverket. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att alla betalar rätt avgift enligt den taxa som gäller. Om rutan för maxtaxa har kryssats i omfattas du inte av avgiftskontrollen gällande inkomst, men är fortfarande med gällande placeringen.

Om en familj har betalat för lite skickas en faktura ut på skillnaden, och om en familj har betalat för mycket görs en återbetalning. Fakturan eller återbetalningen kommer till den person i hushållet som stod på fakturan under 2021.

Brev med information samt faktura till de som debiterats för lite i avgift för 2021 skickas ut i februari. Återbetalning till de som debiterats för mycket i avgift för 2021 sker under mars.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 24 januari 2023