20 december 2022

Förändrat inkomsttak för maxtaxa

Inkomsttaket och avgiftsnivåerna för maxtaxa för förskola och fritidshem höjs från och med den 1 januari 2023.

Avgiften för förskola och fritidshem höjs för de hushåll som har en inkomst över 53 830 kronor per månad.

Om du som vårdnadshavare har avgift enligt maxtaxan behöver du logga in på e-tjänstportalen för att acceptera det nya taket. Detta för att få rätt avgift.

E-tjänstportalen Länk till annan webbplats.

Tyresö kommun är, liksom alla Sveriges kommuner, ansluten till förordningen om maxtaxa vilket innebär att avgifterna justeras i enlighet med Skolverkets nivåer.

Läs mer om avgifter i förskola och fritidshem


Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 20 december 2022