08 november 2022

Dags att svara på årets föräldraenkät

Nu är det dags att svara på årets elev- och föräldraenkät för dig som har barn i kommunal förskola förskoleklass, årskurs 2, 4, 6 eller 8. Dina svar är viktiga och hjälper oss att utveckla kvaliteten i förskolan och skolan.

Vi hoppas du tar dig tid att svara, din återkoppling är viktig och hjälper oss att utveckla verksamheten framåt.

Ta chansen att tycka till

I enkäten får vårdnadshavare möjlighet att tycka till om förskolan och/eller skolan som ditt barn går på. Även elever i årskurserna 2, 4, 6 och 8 kommer att svara på enkäten som går ut till Tyresös kommunala förskolor, grundskolor och anpassad grundskola/grundsärskola.

Syftet med enkäten är att ta reda på hur elever och vårdnadshavare uppfattar Tyresös förskolor och skolor. Alla svar behandlas anonymt. Det innebär att svaren presenteras i sammanställd form och det går inte att se vad en enskild person har svarat. Svaren används för att utveckla och förbättra förskolan och skolan

Enkäten delas ut till vårdnadshavare i början på november.

Resultat i mars

Enkätresultatet presenteras under mars och kommer att publiceras på tyreso.se. Resultatet redovisas på kommunnivå och för varje förskola och skola.

Sidan publicerad av: Anna Serratusell Wallin
Senast uppdaterad: 8 november 2022