28 april 2022

Lokalsituation framöver för Bergfotens förskola, skola och fritids

Glädjande nog kan större delen av Bergfotens skolas barn, elever och personal återgå till skolan.
Efter en brand på Bergfotens skola natten till torsdag 21 april så har byggnaden sanerats. Ett klassrum och en av fritidslokalerna måste byggas om från grunden vilket medför att några skolklasser behöver ha skolverksamhet på annan plats under en period.

Följande barn, elever och personal kommer att kunna återgå till undervisning i Bergfotens skolas lokaler från och med måndag 2 maj:

  • Bergfotens förskola
  • Åk 1-5
  • Fritids 1-5
  • Bergfotens fritidsgård för personer med funktionsnedsättning

Viss röklukt kan dröja sig kvar i lokalerna så personalen behöver vädra kontinuerligt till en början.

Elever och personal som fortsatt är utlokaliserade är:

  • Förskoleklass och fritids förskoleklass på förskolan Vattenhjulet, Akvarievägen 67.
  • Åk 6 på Nyboda skola, Pluggvägen 2.

Bedömningen i nuläget är att förskoleklass blir kvar i 2 veckor på förskolan Vattenhjulet. Åk 6 kommer behöva vara i Nyboda skola tills vidare i väntan på att de brandskadade lokalerna återställts.

Alla vårdnadshavare på Bergfotens förskola, skola och fritids får uppdateringar i lärplattformen Vklass.

Sidan publicerad av: Anna Serratusell Wallin
Senast uppdaterad: 28 april 2022