16 februari 2022

Förslag om utbyggnad av Strandskolan

Strandskolan har växt ur sina lokaler. Barn- och utbildningsförvaltningen har därför utrett vilka alternativ som finns för att skapa en hållbar lösning – med bibehållet antal elever och en bra arbetsmiljö för elever och personal.

Utredningen har mynnat ut i ett förslag som innebär att skolan byggs ut med en ny huskropp. Förslaget går upp till beslut i barn- och utbildningsnämnden nästa vecka. Om nämnden fattar beslut att gå vidare med förslaget är nästa steg en förstudie som utreder utformning och placering för utbyggnaden. Först därefter kan ett slutgiltigt beslut tas om utbyggnad. De föreslagna placeringarna innebär inga förändringar av de närliggande verksamheterna.

Läs utredningen här Länk till annan webbplats.


Sidan publicerad av: Stina Gerhardt
Senast uppdaterad: 16 februari 2022