03 november 2021

Dags att svara på årets föräldraenkät

Har du barn i förskolan eller pedagogisk omsorg? Då kommer du inom kort att få ett mejl med årets föräldraenkät. Vi hoppas du tar dig tid att svara, din återkoppling är viktig och hjälper oss att utveckla verksamheten framåt.

Enkäten skickas ut till dig som har barn i förskola och pedagogisk omsorg den 8 november. Sista svarsdag är 28 november.

Ta chansen att tycka till

I enkäten får du som vårdnadshavare möjlighet att tycka till om ditt barns verksamhet. Syftet är att ta reda på hur du upplever verksamheten, och vad som du ser skulle kunna förändras eller förbättras.

Alla svar behandlas anonymt och resultaten presenteras i sammanställd form som innebär att det inte är möjligt att se vad enskilda personer svarat.

Sidan publicerad av: Malin Ryding
Senast uppdaterad: 3 november 2021