07 augusti 2021

Åtgärder efter bränder

I början av augusti har två skolor i Tyresö drabbats av mindre bränder. Nu utökas väktarnärvaron i kommunen.

På både Hanvikens skola och Fårdala skola utlöstes brandlarmet nattetid under vecka 31. Det var mindre bränder som kunde släckas snabbt, men några klassrum är rök- eller brandskadade på båda skolorna. Händelserna är polisanmälda.

– Vi ser mycket allvarligt på detta, och vi säkrar nu på en gång upp med extra väktarresurser. Dessutom förbereder vi för utökad kameraövervakning. Vi har sedan tidigare planer på att öka satsningen på det förebyggande arbetet, vilket känns helt rätt. Våra skolor ska vara trygga platser för Tyresös barn och unga, säger kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S).

Vårdnadshavare på respektive skola har fått information via Vklass. Bränderna bedöms inte påverka barn eller elever i någon stor utsträckning.

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 7 augusti 2021