29 juni 2021

Ny förskola planeras vid Bergfoten

Antalet förskolebarn i centrala Tyresö väntas öka med cirka 400 barn fram till år 2030. Kommunen bygger därför flera nya förskolor – den första står snart klar och nästa planeras intill Bergfotens skola.

I dag finns det cirka 240 tillfälliga förskoleplatser i centrala Tyresö. Den nya förskolan Vattenhjulet på Akvarievägen kommer att bidra med uppemot 160 nya förskoleplatser. Men kommunen behöver planera för fler permanenta platser.

Under vintern har en förstudie genomförts för att undersöka möjligheterna att uppföra en ny förskola intill Bergfotens skola. Fastigheten är intressant eftersom den ligger centralt och är tillräckligt stor för både grundskolans och förskolans behov. I dag finns en förskola inrymd i en del av grundskolans lokaler.

Utformas för mindre barngrupper

Förslaget är en förskola enligt samma koncept som den som just nu byggs på Akvarievägen – helt i trä och planerad för mindre barngrupper på 12–15 barn. I byggnaden planeras även en ny skolmatsal och ett gemensamt kök för förskola och skola.

Ulrika Månsson

– Det är spännande att se hur framtidens förskolor växer fram i Tyresö. Med kommunens koncept för nya förskolor skapar vi en långsiktigt hållbar lösning på det stora behovet av fler förskoleplatser, med fokus på modern pedagogik och mindre barngrupper, säger Ulrika Månsson, skolchef förskola i Tyresö kommun.

Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om att gå vidare med förslaget och kommunstyrelsen har godkänt investeringen. Detaljplaneprocessen startar till hösten och byggstart blir tidigast 2023. Ytterligare en förstudie ska genomföras om hur de ytor som frigör i skolan bäst kan användas när förskola och matsal flyttar till den nya byggnaden.

Tyresö kommuns koncept för framtidens förskola

Sidan publicerad av: Stina Gerhardt
Senast uppdaterad: 29 juni 2021