30 mars 2021

Fortfarande 15 timmars barnomsorg för föräldralediga och arbetssökande

Med anledning av den fortsatt ansträngda arbetssituationen i förskolorna till följd av pandemin, förlängs den tillfälliga förändring som innebär 15 timmars barnomsorg i veckan för barn till föräldralediga och arbetssökande. Även barn som går i avgiftsfri allmän förskola omfattas.

Beslutet är fattat i barn- och utbildningsnämnden och gäller t o m den 11 juni.

Den tillfälliga förändringen ger förskolorna möjlighet att kunna upprätthålla en bra kvalitet i verksamheten trots tidvis hög personalfrånvaro och hög arbetsbelastning för den personal som är på plats. Om situationen förbättras och arbetsbelastningen bedöms normal kan beslutet hävas i förtid för att återgå till de ordinarie riktlinjerna.

Det är rektor vid varje förskola som beslutar om hur tiden förläggs. En individuell bedömning görs för barn i behov av särskilt stöd.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 30 mars 2021
Upp