26 februari 2021

Fjärrundervisning vecka 10 för elever på högstadiet och gymnasiet

Med anledning av de nya regionala rekommendationerna kommer all undervisning för högstadie- och gymnasieelever i Tyresös skolor att bedrivas som fjärrundervisning under vecka 10, alltså veckan efter sportlovet.

Under sportlovet vecka 9 är det många som träffar släkt och vänner utanför det närmaste hushållet. Regionens smittskyddsläkare, i samråd med Folkhälsomyndigheten, har därför rekommenderat denna åtgärd för att bryta eventuella smittkedjor efter ledigheten.

Fr o m vecka 11 gäller att undervisningen på gymnasiet till största delen fortsätter att bedrivas som fjärrundervisning, med undantag för praktiska moment och stödundervisning. Högstadieelever kommer – på samma sätt som sedan vårterminens början – att ha undervisning på plats i skolan varannan vecka och fjärrundervisning varannan vecka, för att minska trängseln i skolan.

Sidan publicerad av: Stina Gerhardt
Senast uppdaterad: 26 februari 2021
Upp