01 februari 2021

Nu kontrolleras förskole- och fritidshemsavgiften för 2019

Tyresö kommun genomför en avgiftskontroll för de familjer som hade barnomsorg, inklusive fritidshem, under 2019.

De inkomstuppgifter familjerna lämnat jämförs med taxerad inkomst hos Skatteverket. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att alla betalar rätt avgift enligt den taxa som gäller. Om rutan för maxtaxa har kryssats i omfattas man inte av avgiftskontrollen.

Om en familj har betalat för lite skickas en faktura ut på skillnaden, och om en familj har betalat för mycket görs en återbetalning. Fakturan eller återbetalningen kommer till den person i hushållet som stod på fakturan under 2019.

Brev med information samt faktura till de som debiterats för lite i avgift för 2019 skickas ut i februari. Återbetalning till de som debiterats för mycket i avgift för 2019 sker i juni.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 2 februari 2021
Upp