18 januari 2021

Välj skola senast den 18 februari

Det är dags att välja skola för barn som ska börja förskoleklass eller årskurs 7 läsåret 2021/2022. Skolvalet är öppet mellan den 18 januari och den 18 februari.

Vårdnadshavare till barn som är folkbokförda i Tyresö och som ska börja förskoleklass eller årskurs 7 har fått brev med inbjudan och information.

Skolval till årskurs 7

Om ditt barn redan går i en av Tyresös kommunala skolor med högstadium och ska fortsätta i samma skola, behöver du inte göra ett aktivt skolval. Ditt barn flyttas då automatiskt upp till årskurs 7 på sin nuvarande skola.

Elever jobbar i klassrum

Digitala informationsmöten

I år hålls inga fysiska informationsmöten på skolorna, i stället erbjuds digitala möten.

Så går skolvalet till

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 19 februari 2021
Upp