15 december 2020

Förskolan Vattenhjulet öppnar i höst

Nu är det klart att Tyresös nyaste förskola, som just nu byggs på Akvarievägen i centrala Tyresö, kommer att heta Vattenhjulet. Förskolan beräknas öppna till hösten och intresserade vårdnadshavare kan ansöka om plats för sitt barn.

Skiss konceptförskola

Bild: Tengbom

Förskolan Vattenhjulet byggs helt i trä och är den första som byggs enligt Tyresös nya förskolekoncept. Konceptet skapar förutsättningar för ett modernt arbetssätt med inriktning på mindre barngrupper på max 12–15 barn.

– Det är en förskola som ska stå i framkant. Utformningen stöttar ett modernt pedagogiskt tänkande och utmanar den traditionella indelningen i avdelningar, säger Ulrika Månsson, skolchef förskola i Tyresö kommun.

Namnet Vattenhjulet anspelar bland annat på kommunens historia. Vattenkraften har använts i Tyresö sedan 1400-talet och därför finns det tre vattenhjul, eller kvarnhjul, i kommunvapnet.

Ulrika Månsson platsbesök Vattenhjulet

Ulrika Månsson, skolchef förskola, i en blivande ateljé tillsammans med Mathias Mårtendal, projektchef på Nolimo Entreprenad AB som bygger förskolan.

– Vi valde namnet Vattenhjulet för den historiska kopplingen men också för att det för tankarna till energi, hållbarhet, skapande och lek. Det tycker vi passar väl ihop med vår nya förskola, säger Ulrika Månsson.

Förskolan byggs i två våningar för att ge utemiljön så stort utrymme som möjligt och kommer att ha plats för 140–180 barn.

Läs mer om Tyresö kommuns nya förskolekoncept

Ansöka om plats (e-tjänst)

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 15 december 2020