15 december 2020

Förändrat inkomsttak för maxtaxa

Inkomsttaket och avgiftsnivåerna för maxtaxa för förskola och fritidshem höjs från och med den 1 januari 2021.

Avgiften för förskola och fritidshem höjs för de hushåll som har en inkomst över 50 340 kronor per månad.

Om du som vårdnadshavare har avgift enligt maxtaxan behöver du logga in på e-tjänstportalen för att acceptera det nya taket. Detta för att få rätt avgift.

E-tjänstportalen Länk till annan webbplats.

Tyresö kommun är, liksom alla Sveriges kommuner, ansluten till förordningen om maxtaxa vilket innebär att avgifterna justeras i enlighet med Skolverkets nivåer.

Avgiftsnivåer från den 1 januari 2021

A Barn 1–2 år, över 24 timmar/vecka

Gäller till och med juli det år barnet fyller 3 år.

Avgifter för barn 1-2 år. över 24 timmar per vecka

A

Procent av inkomsten

Maxtaxa

Barn 1, yngsta barnet

3 %

1 510 kr

Barn 2

2 %

1 007 kr

Barn 3

1 %

503 kr

Barn 4

Ingen avgiftB Barn 3–5 år, över 24 timmar/vecka

Gäller från augusti det år barnet fyller 3 år. Avgiften har reducerats med motsvarande 24 timmar/vecka (avgiftsfri allmän förskola).

Avgifter för barn 3 till 5 år, över 24 timmar per vecka.

B

Procent av inkomsten

Maxtaxa

Barn 1, yngsta barnet

3 %

981 kr

Barn 2

2 %

655 kr

Barn 3

1 %

327 kr

Barn 4

Ingen avgiftC Barn 1–2 år, högst 24 timmar/vecka

Avgifter för barn 1 till 2 år, högst 24 timmar per vecka.

C

Procent av inkomsten

Maxtaxa

Barn 1, yngsta barnet

1,5 %

755 kr

Barn 2

1 %

503 kr

Barn 3

0,5 %

252 kr

Barn 4

Ingen avgiftD Barn 3–5 år, högst 24 timmar/vecka

Gäller från augusti det år barnet fyller 3 år.
Ingen avgift för denna kategori. ¹

E Fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för fritidshem (familjefritidshem)

Avgifter för fritidshem och pedagogisk omsorg istället för fritidshem

E

Procent av inkomsten

Maxtaxa

Barn 1, yngsta barnet

2 %

1 007 kr

Barn 2

1 %

503 kr

Barn 3

1 %

503 kr

Barn 4

Ingen avgift¹ Under perioden 15 dec 2020–31 mars 2021 gäller 15 timmars avgiftsfri allmän förskola.

Läs mer om avgifter i förskola och fritidshem

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 4 januari 2021
Upp