14 december 2020

Tillfällig förändring i antal timmar för föräldralediga och arbetssökande

Under perioden 15 december 2020 till och med 31 mars 2021 erbjuder Tyresö kommun 15 timmars omsorg per vecka för barn till föräldralediga och arbetssökande, samt barn som går i avgiftsfri allmän förskola.

Beslutet har fattats med anledning av den höga personalfrånvaron i förskolorna under pandemin, som innebär en hög arbetsbelastning för de pedagoger som är på plats.

Den tillfälliga förändringen ger förskolorna möjlighet att kunna upprätthålla en bra kvalitet i verksamheten. Om situationen förbättras och arbetsbelastningen bedöms normal kan beslutet hävas i förtid för att återgå till de gällande riktlinjerna.

Det är rektor vid varje förskola som beslutar om hur tiden förläggs. En individuell bedömning görs för barn i behov av särskilt stöd.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 14 december 2020