03 december 2020

Tillfällig fjärrundervisning på högstadiet på Kumla skola

Med start den 3 december och preliminärt till och med den 11 december, införs fjärrundervisning för högstadiet på Kumla skola. Beslutet har fattats på rekommendation av Smittskydd Stockholm efter att flera fall av covid-19 har bekräftats på högstadiet. 

Elever och vårdnadshavare fick information om beslutet under tisdagen. Att hela högstadiet omfattas bygger på att det är svårt att urskilja särskilt utsatta klasser.

Fjärrundervisningen följer ordinarie schema och elever i lärstudion berörs inte. Beslut om att återgå till undervisning i skolan kommer att tas baserat på utvecklingen.

– Vår ambition är att hålla skolorna öppna så långt det är möjligt, men om vi på detta sätt kan förhindra ytterligare smittspridning är det viktigt att vi agerar på den rekommendation vi har fått, säger Johan Ahlkvist, skolchef grundskola i Tyresö kommun.

Det formella beslutet har tagits av ordförande i barn- och utbildningsnämnden, i samråd med Smittskydd Stockholm och skolledningen.

Information om åtgärder i förskola och skola under pandemin

Sidan publicerad av: Stina Gerhardt
Senast uppdaterad: 3 december 2020