15 oktober 2020

Rörelse på skolvägen ger lugn i klassrummet

Flera skolor i Tyresö har under två höstveckor samlat in resepoäng genom att elever och personal går eller cyklar till skolan. Utöver att det är en rolig utmaning som uppskattas av eleverna, ger mer rörelse före skoldagen också mer lugn i klassrummet.

Barn som cyklar

Fornuddens skola är en av de skolor som under hösten deltagit i Trafikkalenderns utmaning ”Gå & Cykla till skolan”. På skolan ser man tävlingen som hälsofrämjande och förebyggande för skolans elever och personal. Rektor Kerstin Jacobsson menar att de på skolan upplever att om eleverna rör på sig, bidrar det till ett lugnare klimat i klassrummet.

Även Hanvikens skola har antagit utmaningen. Skolans administrativa chef Susanna Neill förklarar att eleverna är bra på att gå och cykla till skolan i vanliga fall, men att projektet är en kul grej som eleverna uppskattar. De har gjort tipspromenader som rör cykel och trafik.

Strandskolan har deltagit i ”Gå & Cykla till skolan” varje höst i flera år och ser flera positiva effekter. Enligt Jennifer Ribohn, biträdande rektor, har de vanligtvis mycket biltrafik runt skolan, som går ner dessa veckor. De konstaterar också att utmaningen synliggör hälsa och rörelse på ett bra sätt.

Trafikkalenderns årliga utmaning ”Gå & Cykla till skolan” syftar till att främja hälsan hos barn och unga, bidra till en bättre miljö samt förbättra trafiksäkerheten i elevernas närmiljöer. Den engagerar varje år ca 50 000 elever och pedagoger i årskurs F-6.

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 21 oktober 2020
Upp