29 april 2020

Kommunal lärstudio med behandling startas i Sofieberg

Hösten 2020 startar Tyresö kommun en kommunal lärstudio med behandling. Organisatoriskt kommer lärstudion att tillhöra Sofiebergs skola och den kommer att ligga i anslutning till Sofiebergs förskola.

Den nya kommunala lärstudion kompletterar de två som redan finns i kommunen, genom att erbjuda behandling för elever som har behov av detta för att tillgodogöra sig sin skolgång. En mindre grupp elever mellan årskurs 1 och 6 kommer att erbjudas plats till hösten.

Lärstudion kommer att använda lokaler som frigörs eftersom förskolan får ett minskat antal barn efter sommaren. Den får egen ingång och gård som är skild från förskolans.

– Vi är glada att vi nu kan starta en kommunal lärstudio med behandling i kommunen eftersom det ger elever med behov av omfattande stöd möjlighet att gå i skolan nära hemmet. Det underlättar också samarbetet mellan skola och socialtjänst, säger Johan Ahlkvist, skolchef för grundskolan i Tyresö kommun.

Lärstudion med behandling ska inledningsvis drivas som ett projekt som utvärderas efter tre år.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 29 april 2020