17 mars 2020

Fjärr- eller distansundervisning på gymnasiet och vuxenutbildningen

På regeringens inrådan kommer Tyresö gymnasium och Tyresö vuxenutbildning, C3L, nu övergå till fjärr- eller distansundervisning. Ingen undervisning kommer bedrivas i skolans lokaler från och med den 18 mars.

Onsdagen den 18 mars är det studiedag för gymnasiet, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen. Skolorna kommer under onsdagen säkerställa att alla elever har tillgång till den utrustning som behövs när de är hemma.

Elever på APL (gymnasiet och vuxenutbildning) fortsätter sin praktik som planerat samt kontaktar sin APL-ansvarige lärare för uppdaterad information från skolan.

Från och med torsdagen den 19 mars kommer gymnasiet och vuxenutbildningen att bedriva utbildning via fjärr- eller distansundervisning.

Gymnasiesärskolan är öppen som vanligt från och med den 19 mars.

Elever kommer fortsatt få uppdaterad information via Vklass.

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 17 mars 2020