31 januari 2020

Nu kontrolleras förskole- och fritidshemsavgiften för 2018

Tyresö kommun genomför en avgiftskontroll av de familjer som hade barnomsorg, inklusive fritidshem, under 2018.

De inkomstuppgifter familjerna lämnat jämförs med taxerad inkomst hos Skatteverket. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att alla betalar rätt avgift enligt den taxa som gäller. Om rutan för maxtaxa har kryssats i omfattas man inte av avgiftskontrollen.

Om en familj har betalat för lite skickas en faktura ut på skillnaden, och om en familj har betalat för mycket görs en återbetalning. Fakturan eller återbetalningen kommer till den person i hushållet som stod på fakturan under 2018.

Brev med information samt faktura till de som debiterats för lite i avgift för 2018 skickas ut i februari. Återbetalning till de som debiterats för mycket i avgift för 2018 sker i juni.

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 31 januari 2020