21 januari 2020

Dags att svara på elev- och föräldraenkäten

Illustration: I Tyresö trivs nya tankar

Nu är det dags att svara på årets elev- och föräldraenkät. Ditt svar är viktigt och hjälper oss att utveckla kvaliteten i förskolan och skolan.

Du som har barn i förskola, pedagogisk omsorg och grundskolans förskoleklass, årskurs 2, 5 eller 8 svarar på enkäten senast den 18 februari (OBS! förlängd svarstid!). Du som har barn i grundsärskolan svarar senast den 24 februari.

Möjlighet att tycka till

I enkäten får vårdnadshavare möjlighet att tycka till om verksamheten där deras barn är inskrivna. Även elever i grundsärskolan och grundskolans årskurs 2, 5 och 8 kommer svara på enkäten.

Syftet med enkäten är att ta reda på hur elever och vårdnadshavare uppfattar Tyresös förskolor och skolor. Alla svar behandlas anonymt. Det innebär att svaren presenteras i sammanställd form och det går inte att se vad en enskild person har svarat. Svaren används för att utveckla och förbättra verksamheterna.

Elev- och föräldraenkäten genomförs i Tyresös förskolor, pedagogisk omsorg, grundsärskolor samt grundskolornas årskurs 2, 5 och 8. Enkäten skickas ut till vårdnadshavare i alla kommunala förskolor och grundskolor (förskoleklass, årskurs 2, 5 och 8), samt de fristående förskolor och skolor som valt att delta. 

Förskola, pedagogisk omsorg och grundskola

Enkäten delas ut till vårdnadshavare i mitten av januari. Senast den 18 februari ska svaren vara inne.

Grundsärskola

Länk till enkät skickas via e-post till vårdnadshavare i början av februari. Senast den 24 februari ska svaren vara inne.

Resultat i juni

Enkätresultatet är klart i juni och kommer att publiceras på tyreso.se. Resultatet redovisas på kommunnivå, samt för varje förskola och skola.

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 5 februari 2020