13 december 2019

Förändrat inkomsttak för maxtaxa

Inkomsttaket och avgiftsnivåerna för maxtaxa för förskola och fritidshem höjs från och med den 1 januari 2020.

Avgiften för förskola och fritidshem höjs för de hushåll som har en inkomst över 49 280 kronor per månad.

Om du som vårdnadshavare har avgift enligt maxtaxan behöver du logga in på e-tjänstportalen för att acceptera det nya taket. Detta för att få rätt avgift.

E-tjänstportalenlänk till annan webbplats

Tyresö kommun är, liksom alla Sveriges kommuner, ansluten till förordningen om maxtaxa vilket innebär att avgifterna justeras i enlighet med Skolverkets nivåer.

Avgiftsnivåer från den 1 januari 2020

A Barn 1-2 år, över 24 timmar/vecka

Gäller till och med juli det år barnet fyller 3 år.

 

A

Procent av inkomsten

Maxtaxa

Barn 1, yngsta barnet

3 %

1 478 kr

Barn 2

2 %

986 kr

Barn 3

1 %

493 kr

Barn 4

Ingen avgiftB Barn 3-5 år, över 24 timmar/vecka

Gäller från augusti det år barnet fyller 3 år. Avgiften har reducerats med motsvarande 24 timmar/vecka (avgiftsfri allmän förskola).

B

Procent av inkomsten

Maxtaxa

Barn 1, yngsta barnet

3 %

961 kr

Barn 2

2 %

641 kr

Barn 3

1 %

321 kr

Barn 4

Ingen avgiftC Barn 1-2 år, högst 24 timmar/vecka

 

C

Procent av inkomsten

Maxtaxa

Barn 1, yngsta barnet

1,5 %

739 kr

Barn 2

1 %

493 kr

Barn 3

0,5 %

246 kr

Barn 4

Ingen avgiftD Barn 3-5 år, högst 24 timmar/vecka

Gäller från augusti det år barnet fyller 3 år.
Ingen avgift för denna kategori.

E Fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för fritidshem (familjefritidshem)

 

E

Procent av inkomsten

Maxtaxa

Barn 1, yngsta barnet

2 %

986 kr

Barn 2

1 %

493 kr

Barn 3

1 %

493 kr

Barn 4

Ingen avgift


F Fritidsklubb

Terminsavgift: 500 kronor.

Läs mer om avgifter i förskola och fritidshem

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 13 december 2019
Upp